Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Timrå

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är det parti som tydligast vill forna värt samhälle på kristna värderingar och västerländska traditioner. I Sverige ska alla som kan arbeta och bidra till den svenska välfärden. Parallella samhällsstrukturer ska inte finnas i vårt land.

Våra viktigaste lokala förslag

Gemensamma luncher för alla inom kommunens äldreboende.

Den gemensamma lunchen är viktig för oss alla, inte minst för de äldre som bor på kommunens äldreboenden. För många blir lunchen dagens höjdpunkt (och kanske den enda(. Därför kräver vi att den möjligheten ska finnas. cVi bör också sträva efter att den mat som serveras ska tillagas så nära brukarna som möjligt.

Utomhusscen Fagerstranden

Timrå kommun vill satsa på kulturen men har inga utomhusscener (förutom torget i Vivsta). För att sommartid kunna genomföra mindre konserter och andra kulturaktiviteter i en fin miljö med vidunderlig utsikt föreslår vi att kommunen bygger en utomhusscen med tak, toalett och loge. Placering till vänster eller höger om pulkabacken och scenen är riktad uppåt Enkla publikplatser ovanför med vacker vy.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tycker lokalt att vindkraftens negativa miljökonsekvenser måste belysas tydligare och vara en tung faktor innan nya etableringar ska ske.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med baserad på stöd från kristdemokraterna, liberalerna. moderaterna och sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centern, vänstern och miljöpartiet.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Timrå

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vår långa kust och mängden av sjöar och älvar räcker till för att både tillfredsställa boende och naturälskare.

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Barnen ska inte behöva bussas eller ta långa promenader till skollunchen.

Kommunen och regionen ska samarbeta om vården i ett nytt bolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I princip ett ganska bra förslag. Men för att det ska bli en förbättring krävs att kommunen får ett avgörande inflytande om vårdens prioriteringar. Annars blir vi överkörda av regionens byråkrati.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi förstår inte syftet med ett sånt förslag. Vad blir bättre med två köttfria dagar?

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen mår bra av att utsättas av konkurrens.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Som arbetsgivare måste vi se till att vår personal har en så intressant och arbetsmiljövänlig uppgift att de orkar arbeta åtta timmar. Vi har redan idag problem med bemanning inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att kunna kommunicera med våra äldre och kollegor är mycket viktigt. Men språkkrav är inte det enda av betydelse för kvaliteten inom äldreomsorgen. Attityd och bemötande mot de äldre år lika viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För att underlätta för ex vis unga och nyanlända att få ett eget boende är det bra om kommunen kan erbjuda bostäder till en rimlig kostnad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Så länge kvaliteten är lika bra eller bättre är det ett utmärkt förslag. Konkurrens betyder ju att alla aktörer måste göra sitt bästa för att få de äldre knutna till sin egen verksamhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ska vi praktiskt klara av att använda elfordon måste även kommunen kunna erbjuda fler laddstolpar, inte minst för sin personal. Vi ska också öppna upp för privata aktörer att bidra till laddinfrastrukturen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Så länge kommunens bedömning av sin egen kapacitet är saklig och rimlig är det viktigt med ett kommunalt självbestämmande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: I dag har vi i princip inga privata utförare. Vår skola inom kommunen fungerar idag ganska bra men kommer det i framtiden intressanta privata aktörer som på ett positivt sätt kan bidra till skolans utveckling ska vi inte tacka nej.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är en viktig del i vårt samhälle och kan bidra till gamla och ungas inkludering i vår samhällsgemenskap.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Skattetrycket i vår kommun är bland det högsta i landet. En kommun som vår med tung industri, bra geografiskt läge och mycket stora naturtillgångar ska inte behöva toppa slatteligan. Men för att kunna sänka skatten rejält måste vi bli fler invånare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Timrå har hoppat över denna fråga