Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Tidaholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna i Tidaholm vill lägga fokus på att kommunen blir mer attraktiv att bo och driva företag i. Vi anser att befolkningstillväxt är en avgörande faktor för att trygga framtidens resurser. Därför värnar vi också vår landsbygd och vill bevara de skolor och förskolor som finns där. Vi vill att varje skattekrona används effektivt. En trygg kommun med utveckling och framtidstro.

Våra viktigaste lokala förslag

Samhällsservicen ska fungera i hela kommunen

För att kommunen ska kunna behålla invånare och för att nya ska flytta in, så behöver skolor, förskolor och äldreboenden finnas kvar i ytterområdena. Pandemin har visat att det är fullt möjligt att bo på landsbygden och arbeta på distans. Med den trend som finns att vilja bo mer naturnära så har vår kommun en stor möjlighet att locka hit fler invånare som kan berika vårt samhälle.

Fler byggklara tomter.

För att öka inflyttning av människor och företagare så behöver det finnas fler byggklara tomter. Både för etablering av näringsverksamhet, men också för bostäder. Den viktigaste resursen i kommunen är våra invånare och det viktiga näringslivet.

Aktivitetspark i kommunen

Rörelse och gemenskap är två viktiga delar i ett liv. Tillsammans med lokalt näringsliv och föreningar vill vi skapa en aktivitetspark för familjer unga och äldre, där möten och aktiv rörelse kan skapa trivsel och gemenskap i samhället.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är inget som vi på rak arm kan påstå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser oss själva som en del av ett borgerligt majoritetsstyre med nära samarbete med de forna Allianspartierna. Vårt mål är att kraftigt öka antalet mandat i kommunfullmäktige.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är inte ett parti som stänger dörrar. Vi kan samarbeta och sätta gränser.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Tidaholm

Fröjereds skola ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Landsbygdsskolorna är viktiga för bygden, barnen och attraktiviteten att flytta till kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är inte emot kommunala bolag, men det privata näringslivet behöver få fungera på en fri marknad. Kommunen har också en uppgift att verka för ett positivt näringsliv och där kan det bli en motsättning om man samtidigt bedriver konkurrens.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Fler behöver jobba inom äldreomsorgen men förkortad arbetstid anser inte vi är en bra lösning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Generellt är det inget egenvärde i antalet folkomröstningar, men om det initieras folkomröstningar i fler frågor så är det ett tecken på engagemang. Detta är ur demokratiskt perspektiv väldigt positivt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är bra att ställa krav på språkkunskaper. Dock behöver man också se till den brist på personal som ofta finns. Då behöver det finnas möjlighet att tänja på kraven till viss del.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen är redan en del av stora satsningar på nya lägenheter och bör se över hur mycket borgensåtagande man klarar av. Kommunen kan med fördel inventera och upplåta mark för byggande och aktivt marknadsföra kommunen så fler privata bostadsbolag intresserar sig att bygga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ser positivt på privata och seriösa aktörer inom välfärdssektorn. På lokal nivå är det viktigt att se ett behov och att det ökar valfrihet och kvalitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Detta är en viktig fråga för framtiden och här ser vi att både kommunen, men också energibolaget och andra företag kan vara med och utveckla.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att varje kommun har rätten att själva bestämma, samtidigt så krävs det att alla kommuner tar sitt ansvar och hjälper till när människor i världen är på flykt undan krig och katastrofer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi ser positivt på alternativa driftsformer inom skolan. Vi tror att det kan bidra till utveckling och valfrihet. Viktigt är att det finns ett långsiktigt tänk och att verksamheten håller hög kvalitet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har idag en extra satsning på kulturskolan som infördes för ett år sedan. Den syftade till att i viss mån återställa de besparingar som gjordes tidigare år. Vi vill värna denna extra satsning. Utöver detta ser vi ett fortsatt stöd till föreningar verksamma inom kultursektorn som positiva. Vi vill att kommunen har ett rikt kulturutbud.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi ser i grunden positivt på att ha en lägre skatt. Människor ska få mer makt över sin egen inkomst. I dagsläget ser vi inga möjligheter att kunna sänka skatten, men på sikt bör vi kunna justera den att bli lägre och på så sätt locka fler att vilja bo och leva i vår kommun. Vi ser hellre att fler betalar en något lägre skattesats än att färre betalar en högre skattesats

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Tidaholms val:

 • Erbjuda plats på äldreboende för alla över 85 år
 • Planlägga fler byggklara bostadstomter
 • Utöka kommunens service till lokala företag