Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Täby

Varför ska väljarna rösta på er?

Med KD politik är vår vision att du ska kunna leva livet, hela livet i en trygg, snygg och trivsam kommun. Trygg att vistas i, trygg att dina barn har den bästa förskolan och de bästa förutsättningar för lärande i skolan. Du ska också vara trygg att det finns plats på äldreboende här i kommunen om behov skulle uppstå. Välskötta finanser och valfrihet med omsorg för dig som medborgare.

Våra viktigaste lokala förslag

täby ska satsa på småhusbyggande - inte fler lägenhetsområden

Täby växer snabbt. Senare år har antalet lägenheter i förhållande till småhus ökat markant procentuellt. Täby ska fortsätta upplevas som staden på landet. Vi vet också att småhusbyggandet avtagit. Efterfrågan är stor och täby är en populär kommun att bo i. Vi vill att fler ska kunna uppnå drömmen om sitt första hus här i Täby.

Täby ska växa men bara om trafiken klarar av det

Varje ny utbyggnadsfas i Täby ska bara startas om trafiken klarar av det. Trafikflödet måste fungera.

du ska känna dig trygg i Täby

Du ska känna dig trygg i Täby. Fler kommunala ordningsvakter. Utökad kameraövervakning och bättre belysning. Du ska också känna dig trygg med bra barnomsorg, skola och äldreomsorg. Platsgaranti på äldreboenden för äldre i behov att plats på boende.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte identifierat någon sådan som påverkar oss lokalt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret ska bestå av högerorienterade partier och självklart ingår KD i detta.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänstersympatiserande partier är otänkbart för oss att samstyra med.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Täby

Kommunen ska starta ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Finns ingen anledning till detta.

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi gör stora satsningar på att bygga ut Roslagsbanan och har satsningar framåt. Ser gärna en utveckling till Arlanda med Roslagsbanan.

Alla äldre som behöver det ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Finns behovet och är biståndsbedömt så ska det självklart finnas plats på boende. Det ska finnas plats på boende här i Täby för Täbybor.

Två nya mötesplatser för seniorer ska öppnas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mötesplatser är viktiga och kan gärna samlokaliseras med andra lämpliga verksamheters lokaler.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: 6 timmar är deltid. Arbetsvillkor ska som brukligt förhandlas mellan arbetsmarknadens parter. Politiken ska prioritera skattemedel med omsorg till välfärdens kärna, inte använda skattemedel för att prioritera enskilda arbetstagarkollektiv.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi har representativ demokrati. Att genomföra folkomröstningar är oerhört kostsamt. Vi behöver lägga pengarna på kärnverksamhet. Skola, vård och omsorg.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är bra både för personal och biståndsbedömd person. Det handlar om förståelse i kommunikation, trygghet och kvalité.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att nyanlända elever får en bra start i skolan. Det krävs ett metodiskt arbetssätt där man kan samla erfarenhet och kompetens för att erbjuda den bästa starten. Efter etableringsfasen och de första stegen i integrationsprocessen är behoven inte lika stora.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi har redan bred valfrihet i Täby. Vi ser ingen anledning att förändra detta.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viss andel är rimligt. Vad som menas med stor andel och rimlig andel är svårt att utläsa i frågeställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rimligtvis borde det upplevas tryggare för nyanlända att starta upp sitt liv i Sverige på en ort man kan stanna kvar och rota sig, hellre än att slitas upp från sin tillvaro efter etableringsfasen (2 år). I Täby finns inte bostäder i den utsträckning att det går att bo kvar för de flesta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har en bra balans mellan kommunalt driven skola och privata aktörer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: KD anser att satsningar fortsatt ska vara välbalanserade. KD prioriterar kommuninnevånares, unga och gamla, fritids/idrottsmöjligheter framför en bred kultursatsning

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Gärna en skattesänkning om möjligt. Vi ska inte tumma på välfärden, men om utrymme finns så gärna en skattesänkning. Många familjer har det tufft ekonomiskt med skenande energi -och drivmedelspriser samt räntehöjningar och inflation. Rikspolitiken spiller över negativt på individers ekonomi.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Täbys val:

 • Gör fler villatomter tillgängliga för försäljning
 • Höja skolpengen i kommunen
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor