Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Svenljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är partiet som värnar om landsbygden, familjen, civilsamhället och den enskilda människan.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler bostäder

Vi behöver fortsätta bygga ändamålsenliga lägenheter för nya invånare men framförallt för äldre kommuninvånare. Det viktiga är inte om det är i kommunal eller privat regi. Det viktiga är att tillgången är god.

Anläggningslån till föreningar

Det är ofta svårt för föreningar att låna och därmed finansera investeringar på sina anläggningar. Vi därför införa ett amorteringsfritt anläggningslån som föreningar kan söka som delfinansiering av investeringar i lokaler mm. Efter 30 år med fortsatt verksamhet så skrivs lånet av.

Ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och personal

Skolan ska upprätta ett ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och personal med syfte att stödja eleven att nå sina uppsatta mål.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill vara en del av styret och tror att det är viktigt att vara öppna för olika konstellationer utifrån valresultatet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, inte om vi kan komma överens och få gehör för våra frågor.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Svenljunga

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har gott om sjöar och vi är positiva till fler invånare i kommunen.

Försäljningen av tingshuset i Svenljunga ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tror att t ex en förening kan förvalta Tingshuset bättre än den kommunala förvaltningen eller bolaget. Tingshuset är kulturmärkt och den som köper huset med den kunskapen kan förväntas göra det med en vilja att förvalta kulturvärdena.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill hellre se över upphandlingen av skolmaten så att vi främjar lokal och svenskproducerat. Genom att upphandla i mindre enheter blir det möjligt för lokala producenter att lägga anbud.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Redan med åtta timmars arbetsdag är det svårt att få personalen att räcka till. Däremot är det viktigt att hela tiden ha koll på personalens arbetsvillkor och arbetsbörda så att de har möjlighet att göra ett bra arbete.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tror att det är viktigare med en god dialog med t ex byalag och företagsföreningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi litar på att våra chefer i äldreomsorgen rekryterar den personal som är bäst. Språket är en viktig aspekt, men inte den enda. I en bristsituation kan det vara bättre att anställa en med bristfälliga språkkunskaper än ingen alls.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska inte använda skattemedel för att konkurrera med näringslivet. Däremot kan det finnas anledning och se över om bolaget ska bygga lägenheter med enklare standard för att hålla nere kostnaderna och därmed hyran.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alla behövs och det är bra med valfrihet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen har aldrig bygt diesel och bensinmackar. Kommunen ska främja laddinfrastruktur genom ett gott planarbete.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är inte kommunen som beslutar i den här frågan. Det viktiga är att vi får med medel för en god integration så att våra nya invånare kan få en relevant utbildning och komma i arbete i något av våra bristyrken.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi säger ja till en friskola i Holsljunga. Vi ska ta vara på och vara positiva till det engagemang som finns för barn och lokalsamhället.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Bra kultur kommer underifrån. Därför vill vi t ex införa anläggningslån för att möjliggöra för föreningar att utveckla sin verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: På sikt ska vi sänka skattetrycket. En god ekonomisk förvaltning kommer alltså före.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Svenljungas val:

 • Bygga trygghetsboende för äldre
 • Planlägga fler bostadstomter
 • Utöka bidragen till föreningar