Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som sätter den egna människan i fokus

Våra viktigaste lokala förslag

Redo för tillträdesförbud

Vi vill införa tillträdesförbud för personer som stör ordningen upprepade gånger på offentlig plats

Redo för en starkare elevhälsa

Erbjud föräldrar till elever i grundskolan som inte når målen föräldrastöd och samordna elevhälsan under en gemensam verksamhet, såväl specialpedagoger som speciallärare och elevassistenter. Vi måste fånga upp de barn och ungdomar som behöver stöd.

Redo för en säkrare bemanning inom äldrevården

Vi vill att bemanningen i äldreomsorgen ska vara säker, därför vill vi sätta ett besökstak där antalet vårdpersonal per hemtjänsttagare ska vara max 7 per vecka.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. I stort så följer vi moderpartiet. Sen kan vissa avvikelser förekomma lokalt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett samarbete mellan Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraftverk, Titta gärna på erfarenheter från Danmark och Finland

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För att stärka områden som trygg vård för de äldre samt insatser för barn och unga i förskola och skolan så finns inte pengar till skrytbyggen

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska inte ensam stå för kostnaden utan trafikverket bör vara med i finansieringen vid bygget av en till vägbro

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill att verksamheter och service som kan skötas av företag och föreningar ska skötas av dem. Det skapar fler jobb och frigör resurser till välfärden

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill stärka vårdpersonalens arbetsvillkor men det här förslaget är inte ekonomiskt hållbart

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I stora avgörande frågor vill vi att Sunnes invånare ska få säga sitt. Vi tycker att tidigare folkomröstningar varit för snäva med få alternativ

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Goda språkkunskaper i svenska är avgörande för ett bra bemötande och god vård

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vårdtagaren behöver fler valmöjligheter inom äldrevården

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att kommunen har resurser att ge de flyktingar vi tar emot en chans att bli en del av samhällsgemenskapen samtidigt som vi klarar välfärden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi vill prioritera kulturskolan, bygdekultur, sportkulturen och bilburen ungdom. Det är viktigt med mångsidig utveckling och ett stort utbud av fritidsaktiviteter främjar samhörighet och minska utanförskap.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Sunnes val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka förebyggande insatserna mot missbrukare