Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Skara

Varför ska väljarna rösta på er?

För värderingen att varje människa är unik, och med sina behov i sin vardag värd att få bli sedd och hörd. Vi är redo att ta ansvaret för att skapa ett tryggare samhälle där det ska vara lätt att vara ärlig och ett helt elände om du är kriminell. Du ska vara trygg i att bo på landsbygden då bränslepriser skall sänkas. Du ska vara trygg som äldre att det finns en hand att hålla i de sista timmarna

Våra viktigaste lokala förslag

trygghetsskapande belysning

för att öka tryggheten trivseln i stan behövs mer belysning i tex Botan, men också utveckla Djäkneparken på ett sånt sätt så det ger mer liv o rörelse bland alla åldrar. på så sätt skapas förutsättningar för befintliga och nya företag att bedriva verksamhet i centrum.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill få Skarabornas förtroende att leda kommunen själva, eller med det samarbete som tidigare förts i Alliansen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samtala med alla, finna de bästa lösningarna för en vardag i Skara.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Skara

Kommunen ska prioritera att växa till 24 000 invånare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig med ett satt mål är det lättare att jobba för att nå det. Det är också ett sätt för kommunen att visa att vi vill framåt. med fler innevånare får vi mer bärkraft till att bedriva den verksamhet som är kommunens ansvar som skola o omsorg. men det ställer också krav på politiken att ta fram fler möjlighet till bostäder i kommunens alla delar.

Stadsbusstrafiken ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: om så är möjligt och det finns utrymme i ekonomin så är det en god ide, men även att ungdomar får den möjligheten.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: vi ska vara på tå med med en allsidig och så långt det är möjligt en närproducerad kost till våra ungdomar. vi ska inspirera dem att prova nya alternativ, men inte ta ifrån dem alternativet kött eller fisk. Men den veckan det är pannkaka så blir det en dag utan kött..

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: där vi kan finna effektivare lösningar ska vi inte vara rädda för att göra det, men det får inte bli ett krav att finna dessa lösningar för sakens skull. bäst service till kommunens innevånare för mest ekonomiska lösning.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: vi skall söka att hitta scheman som är långsiktiga för att vår personal ska hålla och kunna göra ett bra jobb. statusen bör höjas på att jobba med något av det vi har att respektera mest, våra äldre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: när det finns frågor som blir så stora, ja. Men det är en kostsam sak att genomföra och förhoppningsvis har vi politiker som kan och betros med ett ansvar att vara innevånarna lyhörda i varje fråga och beslut som fattas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att kunna förstå och göra sig förstådd med våra äldre är en självklarhet. Det är av respekt för dem som detta krav är viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: kommunen ska erbjuda så bra boenden det är möjligt inom allmännyttan, ha höga ekonomiska krav på sig själva för att på så sätt kunna erbjuda boenden med kostnader som fungerar för innevånarna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: om det finns möjlighet att finna delar som kan utföras på ett sånt sätt som kan ge vårdtagarna ett mer personligt bemötande med deras unika behov så skall vi sträva efter det. själv är inte alltid bäste dräng. det kan vara ett komplement till den fantastiska omsorg vi själva erbjuder o bedriver.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är inget kommunalt ansvar att ha o bedriva denna verksamhet, men kommunen har ett ansvar att driva på utvecklingen av laddstolpar och ge aktörer på marknaden möjlighet att sätta upp stolpar på samma sätt som för bensinstationer att bedriva sin verksamhet. Skara energi kan dock vara en aktör för att erbjuda laddservice.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: det ska vara ett jämt fördelat ansvar över Sveriges kommuner sett till deras förmåga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: idag har vi i Skara mycket seriösa aktörer på detta som kompletterar den kommunala verksamheten på ett mycket bra och kompetent sätt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: kultur och fritid är viktigt för att vi skall trivas och må bra, på många sätt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: vi är inte rädda för att höja skatten, men det är inget vi gör lättvindigt. en skattesats som är låg ger kommuninnevånarna lite mer i plånboken att själva bestämma över.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Skaras val:

 • Bygga ett nytt äldreboende i Axvall
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor