Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har kommuninvånarnas bästa för den politik vi driver. Inget egenintresse i olika valfrågor som gynnar oss som privatpersoner

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet i omsorgen

Vi Kristdemokrater vill att alla som fyllt 80 år skall fritt få välja om man vill bo på ett serviceboende eller ej. Inga äldre skall behöva leva åtskilda för den ena partner behöver omsorg på boende, i så fall skall boende på serviceboende erbjudas båda. Alla skall erbjudas lagad mat dagligen och de som bor ensam skall oxå erbjudas att få sällskap under minst 1 måltid i veckan.

Trygghet i skolan

Vi Kristdemokrater vill att inga klasser i skolan skall vara större än 20 elever i åk 1-6. I högstadiet kan man acceptera upp till max 25 elever i varje klass /grupp. Alla lektioner skall vara fria från mobiltelefoner och de skall lämnas in före varje lektion. I fall av mobbning är det inte den mobbade som skal byta skola utan den som mobbar. Vi vill även ha fler vuxna i skolan i åk 7-9 som stöd.

Trygghet på gator och torg

Vi Kristdemokrater arbetar för en kommunal polis som endast är verksam i Sjöbo kommun. Skal arbeta mycket förebyggande men även utreda de brott som sker. Idag uppklaras en alldeles för låg andel av begångna brott. Viktigt att göra tidiga insatser mot de ungdomar som tidigt kommer på glid och därför viktigt med ett sammarbete med skolan o socialtjänsten .

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Faktiskt inte

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Styre med Kd och Sd i kommunen

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

centerpartiet och de övriga socialistiska partierna

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Sjöbos val:

 • Ge alla över 80 år plats på äldreboende utan prövning
 • Minska elevantalet i kommunens skolklasser
 • Öka demensplatserna på kommunens äldreboenden