Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Kd utgår från våra kristna värderingar., med etik och moral högt på listan. Kd vill värna den lilla människan. Det är viktigt med en bra skola, ett värdigt åldrande och äldrevård. Vi vill att hela kommunen ska leva, även våra byar. Respektera havsnära kuster. Ett hållbart närodlat jordbruk och fiske.

Våra viktigaste lokala förslag

Inga äldreboende ska läggas ned i byarna.

Det är viktigt att alla byar som i dag har äldreboende ska få bo kvar där på äldre dar.

Upprustning av befintliga bad och gymnastik anläggningar.

Simrishamn är en stor turist kommun. Då är våra bad viktigt. De är gamla och välanvända. Upprustning behövs, så det inte blir kapital förstöring.

Bygga en ny gymnasieskola

Behöver en ny gymnasie skola där alla studenter får plats samt en god arbetsmiljö för våra duktiga pedagoger.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En 4 parti Allians som vi haft under innevarande mandatperiod. Fungerat bra. Fått mycket gjort .Gott samarbete med SD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det finns partier som KD ligger långt ifrån ideologiskt. Vänsterpartiet och S.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Alla kan inte bo i centralorten. Landsbygden behövs än mer i dessa oroliga tider.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det innebär att vi kan lägga mer på investeringar och upprustning av VA ledningar, bad, sporthallar m.m.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunala bolag är att föredra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Barn behöver proteiner. Vill de äta vegetarisk kost, får de göra det när de är så stora att de förstår innebörden av deras agerande.Behöver dessutom stödja de svenska kött producenterna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ser svårigheter att genomföra detta då det saknas medarbetare att anställa redan idag. Gäller inte bara vår kommun.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Viktigt med språket för integrationen samt förståelse för kolleger och brukare.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Självklart

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Bra med konkurrens får dock inte vara focus på vinst. Focus ska vara på kvalitet och medinflytande för brukare och anställda

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alla människors lika värde är viktigt för KD De med asyl behov ska prioritera.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Simrishamns val:

 • Anställa fler i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda skolor och omsorg ute i byarna
 • Införa tvålärarmodellen i kommunens skolor