Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Sävsjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har stor bredd av kandidater och alla med ett oerhört stort hjärta för hela Sävsjö kommun. I vår kommun vill vi det ska finnas trygga familjer, goda villkor för föreningar och kyrkor. Våra företag ska kunna växa och det ska vara lätt att etablera sig med nya verksamheter. Vi ska erbjuda en god vård och omsorg. Det ska finnas en skola och barnomsorg i toppklass.

Våra viktigaste lokala förslag

Max 12 barn i förskolans småbarnsgrupper

Det är viktigt att små barn de första åren i förskola får vara i mindre barngrupper. Detta för bättre anknytning till vuxna och för att skapa en lugn miljö där varje barn blir sett och får utvecklas individuellt.

Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet

Frågor som berör äldre och funktionshindrade ska ges stort utrymme i samhällsplaneringen. Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet med möjligheter till en aktiv fritid och tillgång till kultur i olika former som musik och teater. Mötesplatserna för äldre ska utvecklas och det ska läggas stor vikt vid det hälsofrämjande arbetet.

Minskat utanförskap och bra kompetensförsörjning i kommun och företag

Vi vill att jobben ska bli fler och näringslivsklimatet ännu bättre. Fler ska gå från utanförskap och bidrag till jobb och egen försörjning. Kompetensförsörjning till företag och kommun är ett område som behöver förbättras. Jobbmatchning, yrkesutbildning, rekryteringsstöd, kommunikationer och samarbete med skolor och universitet behöver bli bättre.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det har funnits förslag som vi tycker begränsar det kommunala självstyret som exempelvis införande av kommunal skattebroms.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har styrt kommunen med centren och socialdemokraterna och det har fungerat väl. Vi har tidigare samarbetet med moderaterna och det är också ett alternativ för framtida styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte styra med sverigedemokraterna eller vänstern.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Sävsjö

Kommunen ska säga ja till ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vindkraft påverkar stort område med ljud och ljuseffekter, den påverkar fågelliv och miljö lokalt negativt. Vindkraft påverkar kommunens möjlighet att använda mark för tomter och företagsetableringar. Helt klart måste kommunen få rätt att säga ja eller nej till ny vindkraft!

Bokbeståndet på kommunens bibliotek ska vara flerspråkigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja kan finnas behov av visst mindre utbud

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det ska inte finnas konkurrens från kommunen mot privat näringsliv men kan ibland finnas undantag när det är nödvändigt. Exempelvis för att komplettera kommersiella företags utbud när det gäller försörjning av lokaler till företag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Staten ska inte blanda sig i det kommunala självstyret. Hur maten ska vara i omsorg och skola kan kommunerna bestämma själva utan pekpinnar från staten!

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Förslaget har en god intention men vår bedömning är att det inte är realistiskt att införa i närtid. Det bör istället lokalt i kommuner satsas på att se över arbetsmiljö och göras en satsning på högre bemanning och goda arbetsvillkor.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är bra att möjligheten till lokala folkomröstningar finns. Men folkomröstning ska vara ett mycket ovanligt undantag. Alla frågor ska som princip avgöras av de folkvalda och de ska ta ansvar utifrån sitt förtroende av invånarna. Det är i ordinarie val som sedan ska avgöras om invånarna tycker de gjort bra jobb eller ej.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är mycket viktigt att de som jobbar i äldreomsorg och hemtjänst klarar att kommunicera väl på svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Allmännyttan har, via kommunala bostadsbolag, ett särskilt ansvar att hjälpa till med att försörja med bostäder också till de som har svårt att få bostad. Det är dock fel att ställa särskilt krav på att skattebetalare ska finansiera billiga hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja, det ska vara möjligt och i Sävsjö kommun finns det beslut om att ge denna valfrihet. Dock är det svårt att få till etablering av privata alternativ i en liten kommun.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen kan bidra med att till viss del installera laddstolpar vid exempelvis kommunala verksamheter. Ansvaret för att ordna laddstolpar måste i huvudsak ligga på elbolagen och andra privata aktörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har sedan 2015 tagit emot stor andel flyktingar och behöver ha en låg andel kommande år. Men om händelser i omvärlden så kräver ska det finnas beredskap för att ta emot fler och då solidariskt tillsammans med andra kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har en mycket välfungerande friskola och en bra balans mellan friskola och kommunal skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktigt och vi bedömer att Sävsjö kommun gör en rimlig satsning. Vi ser gärna att kultur får mer medel men det är i så fall beroende på om det finns ökat budgetutrymme som ger denna möjlighet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har under lång tid inte höjt skatten och ligger nu väl till i skattesats i jämförelse med andra kommuner. Vi har en god kommunal ekonomi och det ska inte behövas skattehöjning inom överskådlig framtid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Sävsjö har hoppat över denna fråga