Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Säter

Våra viktigaste lokala förslag

Säter behöver en bättre och en mer kvalitativ skola!

Alla tjänster bör tillsättas med behöriga lärare med adekvat utbildning. Alla barn ska ha goda förutsättningar att lyckas i skolan, därför behövs en resursskola som ger kontinuitet och stöd utifrån barns enskilda behov. Många elever på Klockarskolan äter ej lunch. Detta måste prioriteras! Eleverna behöver äta för att må bra och nå kunskapsmålen.

Bygga strandnära seniorboenden (från + 55 år)

Säter behöver bygga flera seniorbostäder i alla kommundelar. Behovet av bostäder är stort. Kristdemokraterna ser gärna att privata byggaktörer tar sig an detta. Säters kommun ska inte äga allt själva och allt ska inte byggas/drivas i kommunal regi.

Säters ska vara en företagsvänlig kommun!

Tydliggöra näringslivskontorets uppdrag i kommunen. Kristdemokraterna vill förbättra arbetsmarknadsarbetet och stödet till alla företag i kommunen. Vi behöver höja förväntningarna då Säters kommuns arbete inte känns acceptabelt i jämförelse med andra kommuner och vi ligger lågt i jämförande rankningar.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Säter

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt för att alla ska få bra förutsättningar att lyckas i skolan.

Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen måste ha en långsiktig plan för byggande i alla kommundelar. Det behövs även små, billiga lägenheter för ungdomar samt seniorboende, gärna sjönära.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt med en varierad kost. Viktigaste är att barnen äter varje dag för att orka med skolarbetet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigast att konkurrensen sker på lika villkor, inga subventioner.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigare med bättre arbetsvillkor, ta bort delade turer, mer personal, högre lön.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ej subventionera, men bygga billigare t.ex. små lägenheter, enklare standard.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För att ha alternativ och få en sund konkurrens är LOV(Lagen Om Valfrihet) avgörande för äldreomsorgens utveckling.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Dock ej gratis laddning.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Som det ser ut idag har Säters kommun inte förutsättningar att ta emot så många flyktingar bl.a. brist på bostäder.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: För att ha alternativ och få en sund konkurrens är LOV(Lagen Om Valfrihet) avgörande för skolans utveckling.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Säters val:

 • Bygga fler seniorbostäder i alla kommundelar
 • Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter