Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Rättvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är en borgerlig röst och delta i Alliansen både på Riks och lokalt. Vi är noga med att det ska vara lönsamt att arbeta och att så många som möjligt behöver det. Även att de som orkar och vill ska motiveras att göra det längre upp i ålder. Väsentligt att den kommunal ekonomin hålls i balans och att vi kan ska tillväxt i kommunen igenom att vara attraktiv att Bo, Leva och Verka i!

Våra viktigaste lokala förslag

2. En landsbygdsanpassad viltförvaltning!

Skog, jakt och fiske är otroligt viktig för vår bygd - i synnerhet kommunen kringorter i Finnmarken. Viltförvaltningen måste genomföras enligt de beslut som är tagna och vara förankrade lokalt!

3. Nej till ytterligare Vindkraft!

Våra skogsbygder är unika kanske "Sveriges närmaste vildmark" - freda dem ifrån osäker och kortsiktig vindkraft! Kommunens Vindkraftplan måste omarbetas och sätta punkt med det som tidigare beslutats.

4. Bygg fler cykelvägar! (Enligt antagen Cykelplan)

Vi är nära flera vettiga lösningar. KD i Rättvik anser att vi måste hårdare arbeta för att driva igenom och förverkliga fler GC vägar! Me så många anledningar - för folkhälsa, tillgänglighet, besöksnäring och miljö̈!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att vår allians i kommunen består med vi KD behöver vara en viktigare (starkare) part för att hålla sakfrågor i balans. Och för att värna om barn, sjuka och äldre och med bra modeller för detta. Viktigt är även att Rättviks särprägel med riksintresse består! (besöksnäring och boendemiljö)

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej - i princip inte.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Rättvik

Utförsäljningen av kommunala bolag ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen innehar energibolag och för sitt Naturbruk. De fungerar traditionellt bra - men vi behöver även alltid vara uppmärksamma om förändringar i omvärlden motiverar just en förändring!

Kommunen ska verka för att minska rovdjursstammen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Ja en av våra viktigare frågor. Det är helt avgörande för att behålla incitamenten för människor att bo kvar i våran "egen glesbygd".

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det måste bli ordning i skolan. Den enklaste kommunikation människor i mellan sker igenom ansiktsuttrycken! I Sverige använder vi inte ansiktstäckande slöja. Inte heller keps inomhus för den delen!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska ha en allsidig kost som bygger på lokala råvaror så långt som möjligt. Att välja matinriktning är individuellt och ska inte avgöras av politiker. Vi behöver anpassa s.k. specialkost men även detta måste bli rimligt och göras vad som situationer medger.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En ofullständig fråga. Att generellt införa detta kan inte genomföras ekonomiskt. Däremot så kan det vara bra att prova modellen 80-90-100 för anställda som närmar sig pensionsålder och därutöver som vill och har förmågan att fortsätta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Ja absolut - sen måste vi prova modellerna för hur det ska mätas och det kan ske. Vi vet ju att ett sätt att lära sig språket är just att arbeta sig in i det hela som verktyg. Våra traditionella SFI kurser utan praktik måste hitta nya vägar. Precis som all viktig integration!

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi kan inte börja bygga med skattemedel! Men förstås lägga resurser som gör det billigare och effektivare för byggherrar att komma fram med sådant byggande som ger dessa effekter. Viktigt att kommunerna orkar hålla sina samhällsbyggnadsförvaltningar ajour och "på plats". Kanske en bättre samverkan om dyra tjänster kommuner i mellan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig ABSOLUT! Det skulle innebära bättre service, lönsamhet och effektivitet och förstås valfrihet för människor. I sammanhanget så kan vi ju påpekat igenom livet har mänskor olika behov och förnöjsamheter med lösningar. För en del är boendet "allt" och andra kanske söker det enkla för att lägga fokus på sina andra intressen som kanske ligger utanför boendet. Valfrihet är ordet!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej - kommuner säljer inte heller bensin! Det måste vara en sak för marknaden!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Svår fråga - ställd. Det beror på situationen. och på hur det sker. Folk som luras att resa till Europa/Sverige av ekonomisk intressen måste upplysas/hindras på plats. Men när vi i skrivande stund har ett krig nära oss råder andra förhållningssätt!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har idag en bra struktur och gott om byskolor nära människorna. Vi är i en process om att göra en ännu bättre. Så privat skola i vår lilla kommunen ser vi inte skulle tillföra. Även om vi inte är emot privat skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi lägger tämligen stora pengar på kulturen. Men eftersom den även är starkt bärande för bl.a vår viktiga basnäring besöksnäringen, så måste det ordnas att fortgå! Det ger många gånger avkastning i ren inflyttning - något som starkt gynnar oss. Sen ska vi veta att det finns olika slags kultur, bl.a. motorintressen och nostalgi som inte minst gett vår kommun inflyttning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi har som mål att ha lägsta skatten i länet. Men .... kanske är det en sak vi må ta oss fler tankeställare om. Det får inte hellre bli ett självändamål. (Vi ser ju dock hur andra skatter som ex.vis moms skenar när priser stiger. Ergiskatter, Arbetsgivaravgifter som plågar våra många småföretag. Sådana saker plågar förstås även kommunernas möjlighet till skatteuttag)

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Rättviks val:

 • Anlägga fler cykelleder
 • Göra insatser för att fler elever får godkända betyg
 • Höja lönerna inom äldreomsorgen