Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Ragunda

Varför ska väljarna rösta på er?

Familjen, föräldrars ansvar, skola, trygghet, att samhällsbygget börjar från grunden.

Våra viktigaste lokala förslag

Pedagogisk barnomsorg (kommunaladagmammor)

Det första tiden för alla barn, särskilt för vissa, behövs trygghet, igenkännande miljö och mindre barngrupper. Dagen måste bli mera på barnen-barnets villkor. Att focus läggs på barnens behov.

Mindre ”barngrupper” -mera tid för barnen.

Barnomsorgen viktigaste uppgift är att ge varje barn en trygg start i livet. Sverige behöver mindre barngrupper och mer tid för barnen. Trygga barn är det som också lägger grunden för ett tryggt samhälle. Om vi bygger starka barn, slipper vi laga så många trasiga vuxna.

En uppgarderad grundskola.

I min hemkommun Ragunda, har skolan förbättrat sina resultat. KD betonar vikten av att skolan fortsätter på den inslagna vägen. Grundskolan är den fortsatta vägen för en trygg elev och som måste få de bästa förutsättningar för nivå höjande utbildning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I princip inte.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att lyssna på samtliga partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi måste första stämma av. Vilka finns i kommunen - regionen- riks

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Ragunda

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett äldreboende ska byggas i Stugun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om behov finns

Alla skolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det finns något som heter. Eleven i sin hand. Handen de är läraren och omgivningen. Alla blir sedda. Mindre skolor, trygghet för eleven.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ska inte avvecklas för avvecklandes skull. Fungerar de väl ska de finnas kvar. Styrning, ledning, uppföljning

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kvalité, mkt bra förslag Rekryteringsfråga

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Nödvändigt utan diskussioner.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Självklart

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Företag ska bygga, överlämna till allmännyttan - till kommuner.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja, flera aktörer behövs

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Miljön för oss alla.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Har kommunen resurser, främst inom skolan, sociala,

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Mindre kommuner har inte de behoven. Kooperativa företag är bra för mindre kommuner.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Ekonomisk fråga, alla vill mera kultur. Vi behöver mera kultur. Låt oss tro att staten kommer att betala för kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Att inte sänka är viktigt, att inte höja lika viktigt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Ragundas val:

 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter till unga
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera utveckling av alla tre kommundelar