Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för en värdegrunds baserad politik som sätter familjen i fokus, våra äldre, jämlik sjukvård och trygghet! Vi står för en politik som vill att hela Sverige ska leva. Människor ska kunna bo. leva och åldras med värdighet över hela Sveriges yta. Vi vill kapa, inte(s)kapa vårdköer och förstatliga sjukvården. Vi vill att alla som kan, ska ha ett arbete och bidra till välfärden i Sverige.

Våra viktigaste lokala förslag

Värdig äldreomsorg

I Östersunds kommun ska man kunna bo, leva och åldras med värdighet! Äldreomsorgen ska dels ha ett hälsobefrämjande perspektiv utifrån de fokusområden AFCC (Aged Friendly Citicies and Communities) anger, samt en Vård- och omsorgsverksamhet, bägge med värdighetsperspektiv, delaktighet, självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang samt individanpassning.

Skola med kunskap i fokus.

Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, klassisk bildning och arbetsro. Vi arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla barn behandlas med respekt. Skolan ska skapa förutsättningar för att varje barn ska få lära så mycket som möjligt, utvecklas och förverkliga sin potential. Ett stärkt föräldraansvar, trygghet och respekt en skola där ingen lämnas efter.

Trygg och säker kommun.

I den lokala politiken gäller även våra nationella mål.En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. Kommunen ska vara drivande i det brottsförebyggande arbetet i samverkan med hela samhället.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt parti är en del i en borgerlig regering!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det viktiga är inte ägarförhållandena, det viktiga är att våra äldre säkerställs bästa tänkbara omsorg. Om en privat aktör klarar av detta, så behöver inte kommunen driva ett äldreboende. Det viktiga är dock med insyn och uppföljning.

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är Polisen som enligt Polislagen ska öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi betalar statligt skatt för att denna brottsbekämpande myndighet ska sköta sitt uppdrag. Medborgaren får betala en gång till för detta, om kommunal skattepengar ska bekosta en statlig arbetsuppgift.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt att eleverna får en bra kost, varierad!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om detta är en åtgärd som säkerställer en bred och robust rekrytering till äldreomsorgen är det bra.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hemtjänst och äldreomsorg är ingen träningsyta för svenska språket. De äldre, som dessutom i flera fall, hör illa, ska garanteras en personal som förstår och talar svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det viktiga är inte ägarförhållandena, det viktiga är att de äldre får en bra kvalitativ omsorg!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det viktiga är att kommunen kan upprätthålla en bra integration och bostäder, allt för att få flyktingen in i vårt samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Känns som en bra nivå just.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är ingen solitär, kultur börjar i hemmet, i familjen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Östersunds val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för unga
 • Rusta upp kommunala skollokaler