Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Osby

Varför ska väljarna rösta på er?

Osby är en landsbygdskommun där hela kommunen måste fungera! Vi arbetar strategiskt och noggrant för att möta kommuninvånarnas behov. Viktiga områden är att förebygga psykisk ohälsa, värna familjen, öka tryggheten och förbättra livskvalitén för de äldre.

Våra viktigaste lokala förslag

Landsbygden ska leva

Bättre infrastruktur mellan kommunens olika orter, större utbud av regionala bussar och mer cykelvägar i kommunen.

Psykisk ohälsa

Förebyggande av psykisk ohälsa genom integration och socialt arbete. Alternativ till fritidssysselsättning för alla åldersgrupper.

Familjen

Ge föräldrar bättre stöd. Mindre barn i förskolans yngsta grupper. Behåll och utveckla pedagogisk omsorg.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Osby ska styras av Kristdemokrater, Centerpartister, Moderater och Liberaler.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Osby

Kommunen ska erbjuda plats hos dagbarnvårdare som komplement till förskolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Barn har olika behov och förutsättningar, de behöver därför olika stöd och stimulans beroende på ålder, mognad och social bakgrund. Barn är olika och behöver inte alla passa in i en form. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan. Pedagogisk omsorg erbjuder flera alternativ, mindre barngrupper och färre pedagoger för barnen att anknyta sig till.

Kommunen ska höja skatten för att lösa bostadsfrågan för de äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns andra åtgärder för att lösa bostadsfrågan för de äldre.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alla skolor ska ta samma ansvar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns lagstiftning som reglerar detta. Så länge kommunen förhåller sig till lagen har även kommunen rätt att driva bolag. Utgångspunkten ska vara för kommuninvånarnas bästa

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Aktivt deltagande skapar en levande demokrati och legitimerar besluten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Våra äldra måste kunna förstå personalen. Det finns dock frågetecken på hur dessa språktest ska genomföras och vart kostnaderna hamnar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sverige behöver hjälpas åt för att skapa förutsättningar till flyktingar att integrera i det svenska samhället

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det ska finnas möjlighet för nya företag att etablera sig i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver förbättra möjligheterna till fritidssysselsättning för alla åldrar. Bättre premier till föreningar som bedrivs ideellt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Osbys val:

 • Bygga fler cykelvägar mellan tätorterna
 • Minska småbarnsgruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Planlägga ny industrimark i hela kommunen