Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Orust

Varför ska väljarna rösta på er?

Lokal politik är lokal, vi har lämnat in fler motioner och interpellationer än något av de andra i KF. Vi har drivit frågorna om handläggningstider för bygglov, vi har skrivit om ensamheten bland äldre, om att förskoleklasserna behöver vara mindre

Våra viktigaste lokala förslag

Arbetsvillkor för de som arbetar inom omsorgen

En generell lönehöjning med 700 kr/månad för samtliga anställda, 3 miljoner kronor till enhetscheferna att använda enligt eget gottfinnande. Teambuilding, utbildning, utrustning.

Införa Kultur och Fritidsnämnd

Sektor samhällsutveckling har blivit en diversehandel, kultur och fritid bör ledas av en nämnd på 7 ledamöter valda av KF. Ett problem med nuvarande organisation är att de 13 i KS skall besätta alla uppdrag i utskotten. Det är nästan bara pensionärer som kan ta ett sådant uppdrag, med 3 - 5 heldagar per månad

MBN

Handläggningstider och attityd när det gäller bygglov och förhandsbesked måste bli bättre. Vi är bland de sämsta kommunerna i Sverige. VI har lämnat flera motioner och interpellation, bl.a. om att införa bygglov över disk. Handläggningstider på 20- 30 veckor är inte omöjligt. MBN är den nämnd som har störst påverkan hur många nyinflyttade vi får. Det är också en viktig del för alla våra småföretag

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kärnkraften behövs, men innan den kan tas i bruk behövs vindkraften

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Uppenbarligen en koalition, helst utan småpartier. Troligast S 8 mandat, M 7 mandat, C 7 mandat, KD 6 mandat, V 4 mandat, MP 3 mandat, FpO 3 mandat, SD 4 mandat, Orust framtid 2 mandat Om det blir så S+M+KD

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Orust Framtid eller Folkviljan på Orust

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det behövs en bro för att förbättra kommunikationer, men det kommer att dröja 7 -9 år innan den går att köra över

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Orust skall bli energi neutralt och det behövs mer vindkraft för att klara det. Vi kan inte ha en attityd 'not in my backyard' behöver vi energi skall den produceras så lokalt som möjligt

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vad vi framförallt behöver är bostäder till överkomliga priser, sjötomter tenderar att bli väldigt dyra. Hyreslägenheter på landsbygden är en attraktiv boendemiljö

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Låt skolans kök bestämma, de vet vad barnen/ungdomarna vill äta, det blir mindre spill om det serveras mat som är omtyckt. Skolans kök är kompetenta att sätta ihop rätt matsedel

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen skall inte bedriva företag eller rörelser, Kommunen skall bara ägna sig åt; skolan, vård och omsorg, myndighetsutövning, (fritid och kultur) inte driva företag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Helt orealistiskt, Vårt behov av mer omsorg och vård kommer att innebära fler timmar och det kommer inte att finnas ekonomi att anställa fler. Dessutom med en kortare arbetsdag så kommer tid per brukare att minskas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Merparten av våra anställda klarar språket, Är väl framförallt några partier som driver den frågan, men det är inte så dåligt som påstås. Det är ofta så att det som saknas i språkkunskap är kompenserat genom en värdigare och mer respektfull behandling av brukarna,

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Skattepengar kan inte användas för subventioner som konkurrerar med andra aktörer

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Privata företag är oftast bättre på effektivitet, de får inte mer betalt än vad kommunen får, men de privata förmår oftast använda pengarna effektivare

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ansvar kanske inte är rätt uttryck, kommunen skall inte äga och förvalta ladd stolpar, men kommunen skall se till att det är lätt (och snabbt) att få tillstånd, kommunen skall se till att elen som förbrukas är förnybar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver fler invånare framförallt i åldrarna 18-64 år, för att trygga tillväxten behöver vi också fler barn som kan fylla behovet av arbetskraft om 10 - 15 år

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Valfrihet ger konkurrens

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har problem med droger bland skolungdomarna, våra ungdomar använder droger/alkohol betydligt mer än vad som är fallet i regionen, vi måste satsa mer på aktiviteter för barn och ungdom

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Gärna mindre, men verkligheten är inte sådan, vi har en ökande äldre befolkning, det kommer att behövas mer personal inom omsorgen, de nya och de som arbetar där idag behöver bättre arbetsvillkor. Det kommer att bli svårt att behålla nuvarande skattenivå när kostnaderna kommer att stiga

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Orust har hoppat över denna fråga