Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Örkelljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill stärka familjen! Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval. Vi kristdemokrater vill stärka familjens roll i samhället. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets alla utmaningar. Kristdemokraterna vill möjliggöra olika barnomsorgsformer.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill verka för en levande landsbygd

Vi kämpar för en levande landsbygd och det innebär att vi måste vara beredda att axla lite högre kostnader för att kunna erbjuda service även utanför Örkelljunga tätort. Dt ska vara ekonomiskt hållbart att leva, bo och verka utanför tätorterna.

Vi ska fortsätta arbeta för ett förbättrat företagsklimat

Vi anser att det fria företagandet är av central vikt för Örkelljunga och dess utveckling. Det utgör dessutom grunden för välfärden i Sverige. Därför kommer vi fortsätta att stödja och arbeta för att ge företagarna bästa möjliga förutsättningar för att kunna verka och etablera sig i vår kommun.

Vi vill skapa en trygg och god skolmiljö för våra barn och unga

Som en del i detta arbete anser vi att Beringskolan och Kungsskolan i Örkelljunga görs om till F-9 skolor med två paralleller i varje skola. Vi vill även fortsätta att verka för att det blir mindre barngrupper i förskolan och fortsätta arbeta för ökad valfrihet inom barnomsorgen

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har styrt med alliansen sedan 1994. Vi är ett borgerligt parti och söker allianser inom borgerligheten

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kristdemokraterna är beredda att samtala med alla partier

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Örkelljunga

Nedläggningen av Örkelljungas gymnasium ska avbrytas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Beslutet är taget. De elever som har börjat bereds möjlighet att gå ut gymnasieskolan i Örkelljunga

Erbjud alla kommunens elever samtal med skolkurator för att minska den psykiska ohälsan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Frågan är inte brännande i Örkelljunga

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Eleverna kan varje dag välja mellan två rätter, där en av rätterna är vegetarisk

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Arbetstiden regleras av arbetsmarknadens parter och är inte en kommunal fråga.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: All personal inom omsorgen som jobba vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska ta emot efter den tilldelning som görs av migrationsverket och länsstyrelsen

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Ingen skola i vår kommun drivs av ett privat företag

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Örkelljungas val:

 • Effektivisera SFI-undervisningen för bättre resultat
 • Förbättra planeringen inför politiska beslut
 • Verka för att få folktandvården tillbaka till Örkelljunga