Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Nyköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Människans unika värde måste respekteras. Familjen är det sammanhang där vi har vår trygghet, vi är älskade och utvecklas. Detta är grunden för den samhällsgemenskap som vi bygger vårt samhälle på. Här blir stödet till familjen, omsorgen om våra barn, de som behöver stöd i livet och våra äldre vårt fokus.

Våra viktigaste lokala förslag

Variation i barnomsorgen

Barn är olika och familjer ser olika ut, därför ska familjer i Nyköpings kommun kunna välja den barnomsorg som passar deras barn och familj bäst. Allt för att lösa vardagspusslet. Att arbeta för större närhet, variation och flera alternativ inom barnomsorg är därför prioriterat hos oss Kristdemokrater.

Bättre hemtjänst

Genom att skapa goda villkor möjliggör vi för småskaliga privata hemtjänstföretag att verka i hela vår kommun, även på landsbygden. Direktiven för hemtjänsten måste därför göra om. Idag begränsar de istället för att möjliggöra.

Klokare stadsplanering

Nyköpings småstadskänsla måste bevaras. Det är därför viktigt med en arkitektur och stadsplanering som förstärker detta. Vi ser med oro på hur nya bostäder i byggs som helt avviker från denna småstadskänsla. Vi säger stopp. Vi vill också att kommunen är stödjande och flexibel där det finns skillnader mellan stad och landsbygd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi kristdemokrater här i Nyköping står bakom och arbetar för att Ostlänken ska byggas som planerat. Kristdemokraterna på riks är tydliga med att stora järnvägsprojekt som binder samman storstäder skall nedprioriteras till förmån till att bygga ut järnväg och rusta vägar och järnväg i hela Sverige.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val på att bilda nytt styre tillsammans med Moderaterna och Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi är trygga i våra grundvärderingar, kan samarbeta med med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Nyköping

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi som kommun ska informera och uppmuntra föräldrar att göra ett aktivt val av skola. Förädlarnas engagemang i skolan är en viktig del i hur barnen lyckas i skolan och här bjuds föräldrarna in att delta.

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi måste tänka om. Idag är inte stadskärnan tillgänglig för alla och detta måste åtgärdas.

En våtmark ska anläggas vid Brandholmen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att i områden där det är lämpligt anlägga vårmarker gör mycket för den biologiska mångfalden och är en naturlig kväve- och fosforfälla som motverkar övergödning.

Beslutet om centraliseringen av hemtjänsten ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Direktiven för hemtjänsten måste göra om. Idag begränsar de istället för att möjliggöra. Det måste vara lätt att driva hemtjänst i hela kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alla som uppfyller kriterier om kvalité ska självklart kunna driva äldreomsorg.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska ständigt förbättras och prioriteras. Samtidigt ställer framtidens omsorg stora krav på ekonomin.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska möjliggöra för och uppmuntra till att olika boendeformer byggs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska möjliggöra för och uppmuntra till att olika lösningar tas fram för att möte behovet av laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska ta vårt gemensamma ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En varierad skolmat där vegetariska alternativ är en del. Viktigt med möjligheten till närodlat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med näringslivet när det inte sker på samma marknadsekonomiskt villkor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Finns inget svar på frågan. De kommunala skolor ska med kvalité och att vara attraktiva konkurrera på skolmarknaden som är tillgänglig för alla.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktig för samhällsgemenskapen. Vi utvecklas som människor och lär känna varandra.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Finns inga skäl att höja eller sänka skatten i nuläget.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Nyköpings val:

 • Införa avgiftsfri parkering i centrala Nyköping
 • Lägga mer resurser på kompetensutveckling för omsorgspersonal
 • Slopa avgifterna i kulturskolan

Så svarar KD: Extra viktig Centrum måste göras mer tillgänglig och attraktiv därför vill vi införa P-skiva. Att behålla vår omsorgspersonal och kunna rekrytera nya medarbetare är livsviktigt för omsorgen. Därför är kompetensutveckling en viktig och självklar del där bland annat språkstudier kan ingå. Tillgängligheten till kultur är viktigt och här har kulturskolan en central roll för barn och ungdomar.