Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Norsjö

Varför ska väljarna rösta på er?

KD i Norsjö är redo att utveckla kommunen. Trygghet, värdighet och delaktighet ska prägla omsorgen. Personalen ges bättre arbetsvillkor och kompetensutveckling. Återinför serviceboende för äldre för ökad närvaro av personal och ökad gemenskap. Företagsklimatet i fokus för jobben och tillväxten. Gör det möjligt att bygga egnahem i attraktiva lägen. Bra kommunal service och bra fritid för alla.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen

Service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Trygghet, värdighet och delaktighet ska prägla omsorgen. Återinför serviceboende för äldre för ökad närvaro av personal och ökad gemenskap med gemensamma måltider. Vårdserviceteam ska kunna avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter. Personalen ges bättre arbetsvillkor och kompetensutveckling.

Ökade resurser för att jobba med kompetensförsörjning

Industrin, servicenäringar och kommunal service ser alla ett behov av att hitta fler goda medarbetare. En förutsättning kan vara att människor måste kunna bygga sig egnahem i attraktiva lägen med möjligheter att låna pengar. Någon form av kommunala garantier behövs. En förskola och grundskola med bra resurser är också en nyckelfaktor vid inflyttning. Goda levnadsvillkor överlag eftersträvas.

Företagsklimatet behöver vara i fokus för jobben och tillväxten

Ett gott företagsklimat handlar både om kommunens möjligheter till god service vid tillståndsgivning, snabb handläggning, upphandlingar som gör det möjligt för alla företag att delta men också goda möjligheter till en bra fritid. Civilsamhällets villkor med en mångfald av föreningar är betydelsefulla samt att kommunen upplevs som trygg och säker för invånarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är helt beroende av vilket valresultat som uppnås. Vi är öppna för flera lösningar där KD:s värderingar kan få så stort genomslag som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej men det handlar också om förtroende för olika företrädare.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Norsjö

Avlasta undersköterskor med vårdteam som utför icke-medicinska uppgifter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det handlar om att utbildad personal ska mera få ägna sig åt det man är utbildad för, d.v.s vårdnära uppgifter.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Servera gärna alternativa vegetariska maträtter men plocka inte bort att kött ska vara möjligt att servera.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det går inte att vara för generell i en liten kommun där det ibland krävs kommunal insats eftersom förutsättningar för privat tillväxt saknas. Sen handlar det också om bristande konkurrens på den privata marknaden är lika illa som kommunalt monopol.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Goda arbetsvillkor handlar inte enbart om att arbeta färre timmar utan tillräckligt med personal skapar mindre stress och därigenom bättre livsvillkor för brukarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Handlar om kvalitet i äldreomsorgen. En brukare som inte upplever sig bli förstådd blir otrygg i sitt boende.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om vi hade någon friskola skulle det naturligtvis vara rimligt med den typen av regler.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det behövs fler hyreslägenheter men att kommunen ska börja subventionera hyror är orimligt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ideologiskt har KD inga problem med ägandeformen utan det handlar uteslutande om att uppnå en bra kvalité till gagn för brukarna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det behövs fler laddstolpar i vår kommun men gärna att marknaden kan hantera det på ett bättre sätt än idag.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Eftersom vi är en liten kommun blir det små tal som vi får ta emot enligt de nationella reglerna. Det blir då svårt att bedriva ett bra integrationsarbete. Vi har stort behov av fler invånare och flyktingar kan bidra på ett positivt sätt för både industri och kommunal service.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Idag saknas friskolor i vår kommun och vår litenhet gör att förutsättningar saknas för flera huvudmän.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktigt för ökad trivsel i en kommun. Arbete, goda livsvillkor med bra fritid och bra kulturutbud är förutsättningar för att människor ska trivas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har ett högt skatteuttag men förhoppningen är med ökad inflyttning att vi en dag ska kunna sänka skatteuttaget något.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Norsjös val:

 • Planlägga nya bostadsområden i Norsjö