Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Nordanstig

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna Nordanstig vill förbättra kommunikationerna mellan politiken och allmänheten och mellan tjänstemännen och allmänheten. Vi vill få en ökad förståelse för beslut som tas genom tydlig kommunikation. Kristdemokraterna vill även satsa på att bygga nytt och långsiktigt istället för provisoriskt och kortsiktigt. Vi vill att beslut som tas SKA genomföras.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygg nu!

Bygg ett nytt särskilt boende nu! Vänta inte på eventuellt bättre tider utan planera och genomför byggnationen snarast.

Trygg och säker utemiljö

Dom två senaste åren har Nordanstigs kommun gått med stor ekonomisk vinst, vilket även många andra kommuner gjort. I det här läget när vi har en positiv ekonomisk situation tycker Kristdemokraterna Nordanstig att man bör avsätta pengar för framtida satsningar gällande gång och cykelvägar i alla tätorter i kommunen.

Bygg trygghetsboende nu!

Bygg trygghetsboende i Bergsjö nu, på en plats som inte skapar konflikter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD, M, FP, C i majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Nordanstig

Kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar i Nordanstigs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Förslaget i sig är inte dåligt men Kristdemokraterna väljer att lägga pengar i första hand på andra saker. Det är förhållandevis billigt att åka kollektivt i Gävleborg.

Kommunen ska tillåta mer bostadsbyggande i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Så länge man kan bevara naturen och inte de som redan bor i områdena drabbas, så är det ok.

De politiska arvodena ska sänkas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: De politiker som arbetar och har arvode för det dom gör är värd det arvode dom har. Om man slår ut det på de timmar de lägger ner så blir "timlönen" inte stor.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Varför?

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det går inte att generalisera den här frågan. I vissa fall bör man inte konkurrera medans i andra bör det fungera bra.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det vore en dröm att kunna gå ner i arbetstid utan att förlora ekonomiskt på det, men det är en dröm och inget annat. I en värld där de äldre som behöver hjälp blir fler och de arbetsföra blir färre blir den ekvationen omöjlig att lösa. Och vem ska stå för kostnaden?

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Jag tycker det är självklart att man ska ha goda kunskaper i svenska språket när man arbetar med äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har redan idag möjlighet till bostadsbidrag för de som har rätt till det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Självklart ska vi använda den drift som är effektivast och bäst oavsett om den är kommunal eller privat.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vill vi att invånarna ska använda miljövänligare fordon så måste vi skapa förutsättningar för att det ska kunna ske.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi bör ta emot den kvot vi är tilldelad och ta vårt ansvar för de flyktingar som behöver hjälp.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kristdemokraterna Nordanstig tycker inte att man ska låsa sig vid någon viss norm inom det här området.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Har kommunen råd att satsa pengar på kultur så är det bra men vi vill inte sätta kronor och ören på det i en osäker ekonomisk värld.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi klarar idag med den skatt som är.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Nordanstig har hoppat över denna fråga