Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Mora

Varför ska väljarna rösta på er?

En lyssnande kommun – för Moras, Solleröns, Venjans och Våmhus befolkningar. Prioritera äldre- och omsorgsfrågor – samt fler barnlekplatser. En tydligare skola med arbetsro och trygghet. Bryt tilltagande psykisk ohälsa. Bevara byskolorna. Nya bostäder – i hela kommunen. Vårda kulturarvet. Rusta upp cykel- och vägnätet. Stärk familjens roll för ökad trygghet och trivsel. Stöd föreningslivet för sa

Våra viktigaste lokala förslag

Prioritera äldre- och omsorgsfrågor

Fortsatt fokus på en effektiv omsorg med valfrihet som ledord. Att satsa på att göra Mora Kommun till en attraktiv arbetsgivare som attraherar kompetens inom omsorgen. Extra satsningar på att bryta äldres ensamhet.

En tydligare skola med arbetsro och trygghet. Bryt tilltagande psykisk ohälsa.

Arbeta vidare med bemötande frågor i Skolan, satsa på evidensbaserat insatser för att bryta den tilltagande psykiska ohälsan bland barn och unga. Bevara byskolorna.

Infrastruktursatsningar på bostäder samt bil- och cykelvägar

Nya bostäder – i hela kommunen. Vårda kulturarvet. Rusta upp cykel- och vägnätet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad jag kan påminna mig.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser framför oss att Mora Alliansen får fortsatt förtroende bestående av C,KD,M och Mop

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det är osannolikt att vi kommer att regera med Mp, V.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Mora

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Anser inte kommunen ska syssla med elproduktion som producent möjligen kan sollceller placeras med fördel på kommunala fastigheter för att tillgodose kommunens egna behov.

Kommunala byskolor ska finnas kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Frågan är viktig för en levande landsbyggd men inte till priset av en god kvalité i skolan.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Elever och lärare ska kunna möta varandra öga mot öga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För mig är det viktigaste att skolan erbjuder en varierad och näringsrik kost både med och utan kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen ska aldrig konkurrera med privata näringsidkare i Mora subventionerad av skattemedel

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Detta är ett förslag som inte är verklighetsförankrat med de utmaningar vi har i och med en växande äldre befolkning

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt att äldre och vårdgivare förstår varandra. Om det ska vara språktest eller om detta säkerställs på annat sätt är inte så viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Allmännyttan ska också tillhandahålla bostäder för socialt utsatta men jag ser inte att det är ett stort behöv av detta nu. Hyresnivån är generellt låg i Mora och behöver snarare höjas så det lönar sig att bygga nya bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har stora utmaningar inom äldreboende och hemtjänst i framtiden och alla krafter behövs för att utveckla detta. Konkurrens utvecklar och skapar valfrihet för vårdtagaren. Naturligtvis med tydliga kvalité krav.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Detta bör den privata marknaden tillhandahålla. Kommunen kan ha detta för sina egna fordon.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mora ska ta emot sin solidariska andel i Sverige. Inte mer och inte mindre. Flyktingmottagandet ska fördelas rättvist.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi behöver utmana den kommunala verksamheten och ge innevånarna i Mora fler valmöjligheter för sina barn.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Civilsamhället har dragit ett tungt lass under pandemin och behöver nu stöd fdå deltagandet minskar inom föreningslivet. Föreningsliv inom idrott, kultur och kyrkor bryter psykisk ohälsa och ensamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Målet är ett sänkt skattetryck. Mora ska vara attraktivt att leva och bo i. Vi tror att större social trygghet möjliggör sänkt skattebörda.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Moras val:

 • Avsätta medel till vägunderhåll och vinterväghållning
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Rusta upp skolor och förskolor