Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Mönsterås

Varför ska väljarna rösta på er?

Äldre ska kunna åldras med trygghet och värdighet. Alla över 85 år ska garanteras en plats på äldreboende. Prioritera den psykiska hälsan och stärk elevhälsan. Minska barggruppernas storlek i förskolan. Gör kommunen mer tillgänglig för alla och öka polisnärvaron. Förbättra belysningen på cykelvägarna samt skapa naturliga mötesplatser. Skapa en ny vindbruksplan innan beslut tas om mer vindkraft.

Våra viktigaste lokala förslag

Mindre barngrupper i förskolan, tidiga insatser och en förstärkt elevhälsa

De yngsta barnen mår väl av små barngrupper. Barn under tre år ska inte tillhöra grupper större än 12 barn. Inför en elevhälsogaranti där varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag. Förebyggande och främjande arbete har stor betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Många elever klarar inte grundskolan. Inför tidiga kunskapskontroller och stödinsatser.

Våra äldre förtjänar en trygg och värdig äldreomsorg i världsklass

Äldres möjlighet till gemenskap ska garanteras. Ofrivillig ensamhet leder till lidande och försämrad folkhälsa. Äldre över 85 år ska garanteras en äldreboendegaranti med rätt att välja sitt boende. Inför äldresamtal för att stärka den psykiska hälsan. Öka den medicinska kompetensen. Äldre ska bemötas med respekt och ha god tillgång till vård och omsorg. Personalen behöver goda arbetsvillkor.

Du ska vara trygg i Mönsterås kommun!

Öka polisens närvaro och se till att de har tid att bekämpa brott, detta ökar tryggheten. Du ska få god vård utan väntetider och behåll rehabbassängen! Sätt upp mer belysning på gång och cykelvägar. Utöka parkeringstiderna på torget så man hinner handla och fika i lugn och ro utan att få parkeringsböter. Lyssna in invånarnas synpunkter som har betydelse för som tex vindkraftsfrågan.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val på ett fortsatt starkt alliansstyre med Kristdemokraterna, Centern, Moderaterna och Liberalerna i Mönsterås kommun.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Mönsterås

Parkeringstiderna på torget ska förlängas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är rimligt att man i vår trivsamma kommun ska kunna handla, klippa sig eller äta en bit mat utan att oroa sig för att få parkeringsböter.

Kommunen ska säga ja till vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Mönsterås kommun är en av de kommuner som har allra flest vindkraftverk i relation till yta och befolkning. Vi vill att en ny vindbruksplan som är medborgarvänlig tas fram innan nya beslut tas om ev mer vindkraftverk. Det är viktigt att lyssna in våra kommuninvånare. Det bör finnas fler kommuner som tar ansvar för vindkraftverken.

Det ska vara stopp för nya tomter på Oknö

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det har byggts mycket på Oknö så vi tycker att det räcker med nybyggnation. Det finns fler platser där bostäder kan byggas.

Övervakningskameror ska sättas upp i kommunen för ökad trygghet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Övervakningskameror skulle öka tryggheten i samhället och fler kan känna sig trygga när man vistas ute i samhället.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt med en varierad kost i våra skolor. Vi anser dock inte att beslut ska fattas om minst två köttfria skoldagar i veckan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Med tanke på att det är för lite personal inom äldreomsorgen som det är redan i dag så är det ett ganska dåligt förslag. Det finns andra sätt att förbättra arbetsvillkoren inom omsorgen. De är viktigt att de äldre/brukarna har så få antal personal omkring sig som det bara är möjligt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är mycket viktigt att man kan det svenska språket när man jobbar inom hemtjänst och äldreomsorg. Att bli förstådd och kunna förstå vad personalen säger är en förutsätning för en omsorg och vård med kvalité.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Visst behöver det bygas hyreslägenheter till rimliga priser men tycker inte att vi ska ta skattebpengar för en sådan finansiering.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Så länge det hålls en hög kvalité inom äldreboende och hemtjänst spelar det ingen roll om det drivs privat eller offentligt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommuen behöver ansvara för delar av de publika laddstolparna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mönsterås kommun har tagit emot många flyktingar. Sverige har tagit emot fler än vi klarar av att integrera och våra övriga nordiska länder har tagit emot betydligt mindre antal flyktingar och vi bör harmonisera oss med övriga nordiska länders nivå vad gäller flyktinmottagande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Mönsterås kommun har inga privata företag som driver grundskola eller gymnasieskola. Vi anser att det viktigaste är att det är hög kvalité på verksamheten. Vem som driver skolan är inte det viktigaste.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Samma som det är idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Behåll

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Mönsteråss val:

 • Begränsa småbarnsgrupperna i förskolan till max tolv barn
 • Ge personer över 85 år garanterad plats på äldreboende
 • Öka resurserna till elever med särskilda behov