Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Mellerud

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett stabilt parti, ett parti att lita på, Vi tar under 2022/23 bort delade turer i vården. Har ordning på kommunens ekonomin och satsar på Äldrepedagog och familjecentral.

Våra viktigaste lokala förslag

Skydda jordbruksmark från exploatering

Kommunen äger jordbruksmark som flera partier vill exploatera. Vi ser möjligheter att utveckla nya områden både för industri och för boende i attraktiva miljöer utan att använda jordbruksmark. Den värdefulla jordbruksmarken som våra förfäder har odlat upp ska ge våra barn livsmedel i framtiden och öka självförsörjningsgraden. Jordbruksmark kan bytas mot sekundär mark från aktiva jordbrukare.

Säker övergång E45

Investering av gångbro över E45 vid norra rondellen för att öka trafiksäkerheten för alla men för barn och ungdomar i synnerhet i närheten av skola och köpcenter.

Avskaffa delade turer

I vård och omsorg får vår personal splittrade schema, detta avskaffar vi i den styrande majoriteten under 2022/23.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Som idag

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Mellerud

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig I beredskapssyfte är livsmedelsproduktion viktig dessutom har stora arealer förstörts för all framtid, bra sekundär mark finns att exploatera.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det behöver vi inte införa för så jobbar vår IFO redan idag.

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska samverka som om vi vore en kommun, för då behöver vi inte bli en kommun eller vi kommer aldrig att tvingas bli en kommun av någon extern.

Samarbetet med Bengtsfors om äldreomsorg och socialtjänst ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Fungerar väldigt bra och ska snarare utökas att gälla fler kommuner. Har på mycket kort tid gett väldiga ekonomiska resultat men även har de dokumenterande underlagen ökat i kvalité.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Stor ökad kostnad samt redan svårt att hitta personal till alla funktioner inom socialtjänsten inom övriga yrken inom socialtjänsten vilket skulle gör det än svårare att rekrytera.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ibland kan den lokala demokratin stärkas om medborgarna kan höras i en fråga som enkelt kan besvaras med ja eller nej,

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Tror att personer med utländsk bakgrund har mycket att tillföra vår kultur men för att kunna ge av den så måste både det svenska språket och vår kultur vara väl känt hos våra medarbetare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Utan att subventionera hyreslägenheter kan det kommunala bolaget Mellbo bygga lägenheter men den privata marknaden får inte missgynnas.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har en bra äldreomsorg med god kvalité redan idag, i och för sig till en högre kostnad än genomsnittet därför kanske inte detta är högprioriterat. Däremot har vi möjlighet att få hemtjänst i privat regi då vi redan har LOV sedan många år. Vi har ingen utförare men så snart kommunen räknat fram ett timpris så kan kommunen bli utmanad på kvalitén - inte på priset !

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Dettbör den privata marknaden klara och kommunen ska inte konkurrera.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Mellerud har tagit emot mycket flyktingar 2015 och har tagit sin andel men om det kommer fler från Ukraina måste vi vara beredda.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Dvs kommunen driver alla grundskolor. Då det gäller gymnasieskola så köper kommunen redan idag de flesta platser av friskolor eller av andra kommuner

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Nu när vi fått ordning på kommunens ekonomi bör vi kunna avsätta lite mer medel till kultur men även till Kanalyran. De kulturyttringar vi har i kommunen är viktiga för välbefinnandet och glädjen av att bo i Mellerud

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har en relativt hög skatt, jag har varit med om att höja den. Nu när kommunen gör resultat på 30-50 miljoner så borde vi kunna reducera den til.l tidigare nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Melleruds val:

 • Bygga en gångbro över E45 vid norra rondellen
 • Bygga en ny förskola i Åsebro
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor