Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Lycksele

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna i Lycksele står för en sund och jordnära lokal politik. Samtidigt som vi med hjälp av god ekonomisk hushållning vill säkerställa finansiering och utveckling av våra kärnverksamheter inom skola vård och omsorg så vill vi också jobba med utvecklingsfrågor, kompetensförsörjning, trygghet, näringslivsklimat och kommunens attraktivitet. Attraktiva Lycksele - möjligheternas kommun!

Våra viktigaste lokala förslag

Äldres trygghet – minska ofrivillig ensamhet!

Vi behöver tillskapa minst ett ytterligare trygghetsboende i Lycksele och i samverkan med civilsamhället behöver vi skapa ännu mer aktiviteter och mötesplatser för äldre. Vi behöver höja utbildningsnivån hos de som arbetar inom äldreomsorgen och göra det arbetet mer attraktivt genom att t.ex. ta bort delade turer. Vi behöver säkra tillgången på särskilda boendeplatser i kommunen.

Bra barnomsorg och tidiga insatser kring barn och ungas hälsa!

Satsning på och samordning av förebyggande insatser tillsammans med andra aktörer. Vi behöver tidigt identifiera vilka barn och familjer som behöver särskilt stöd och hjälp. Bra barnomsorg med mindre barngrupper i förskolan samt att erbjuda föräldrar utbildning för att stärkas i sin roll som föräldrar. Ytterligare satsning på resursskola och på elevhälsan inom skolan.

Attraktivitet, kompetensförsörjning och ett ännu bättre näringslivsklimat!

Vi behöver förstärka och lyfta fram Lyckseles kommuns attraktionskraft för att attrahera människor att jobba i och bosätta sig i Lycksele. Vi behöver samarbeta för att ytterligare förbättra näringslivsklimatet och på det sättet möjliggöra att företag etablerar sig, växer och utvecklas i Lycksele. Arrangemang, föreningsliv och friluftsliv behöver goda förutsättningar i hela vår kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsätta att styra tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. Vi har styrt tillsammans i 4 år och det funkar väldigt bra

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Tveksamt med V och SD

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Lycksele

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har istället höjt friskvårdsbidraget till 2500 kr per anställd och år. Det behöver prövas och utvärderas innan vi återinför en friskvårdstimme.

Byskolorna i kommunen ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Viktigt för landsbygden men också viktigt att kvaliteten i alla skolor upprätthålls. Vi får aldrig tumma på kvaliteten inom skolan.

Verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt för att kunna skapa mer attraktion och tillväxt i vår kommun. Återför vi pengar från dessa verksamheter kan vi gör nödvändiga satsningar i kommunen.

Minska barngrupperna i kommunens förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Viktigt för att skapa trygghet och en bra och utvecklande miljö i förskolan, samt arbetsmiljö i förskolan. Lika viktigt som barngruppers storlek är att vi har utbildad personal och en bra och pedagogiskt verksamhet

Den kommunala servicen utanför tätorten ska stärkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja den behöver stärkas specifikt i servicenoderna Kristineberg, Örträsk, Rusksele och Kattisavan/Umgransele

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja men det är inte aktuellt i Lycksele. Bolagen ska också jobba effektivt och konkurrensutsätta sin verksamhet

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Förbättra arbetsmiljön istället. Låt parterna på arbetsmarknaden jobba med frågan om löner och arbetstider

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja det är rimligt men vi behöver all personal inom omsorgen. Vi har inte råd att exkludera personal. Kombinera jobb med undervisning i svenska. Förstärk utbildning i Svenska SFI!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nja, det får bostadsmarknaden sköta

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Självklart, valfrihet för den äldre är viktigt och konkurrens ökar kvaliteten i verksamheterna!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja till en viss del på offentliga parkeringar men här finns en marknad som bör ta sitt ansvar

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rimligt att kommunen avgör det utifrån sina förutsättningar och i dialog med länsstyrelse och med migrationsverket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Svårt att säga en exakt nivå men konkurrens ökar alltid kvaliteten i verksamheterna. Därför bör vi möjliggöra konkurrens på detta område

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är viktigt. Vi vill utveckla en kulturskola i Lycksele och satsa på samordning av aktiviteter och utbud. Vid investeringar ska 1% av investeringsnivån satsas på kulturell utsmyckning i någon form!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Lyckas vi med det pågående effektiviseringsarbetet så kan vi på sikt sänka skatten i Lycksele

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Lyckseles val:

 • Erbjuda fler platser på trygghetsboenden
 • Stärka kommunens service till företag
 • Utveckla den kommunala servicen utanför tätorten