Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Ljusdal

Varför ska väljarna rösta på er?

Hela Sverige ska fungera. Likväl i städer som på landet. Vi är redo att ta kampen mot den grova och organiserade brottsligheten. Fler poliser, slopade straffrabatter och införa anonyma vittnen. Vi är redo att kapa vårdköerna. Bort med regionerna, öka antalet vårdplatser och starta samarbete med andra länder.

Våra viktigaste lokala förslag

Fotbollshall i Ljusdal

Motion och lagspel är idag viktigare än någonsin för våra barn och ungdomar. Ljusdal har ett bevisat stort behov av en fotbollshall. Antalet aktiva är cirka 400 ungdomar. När vädret tillåter är fotbollsplanerna fullbokade. Fotbollshallen skulle erbjuda en plats för ungdomar med fokus på rörelse och lagkänsla. Möjlighet till nationella turneringar skulle öka och därmed också besöksnäringen.

Vargen är övertalig i vår kommun

Kristdemokraterna i Ljusdal vill reglera vargstammen till en hanterbar nivå. Människor och djur ska kunna leva sida vi sida. Det går inte om vargtätheten är så stor som den är i vår kommun. Vi vill att bördan ska fördelas över hela Sverige.

Svenskproducerad mat inom offentlig sektor

Ljusdals kommuns invånare har rätt till mat som är lokalproducerad. Kommunens inköp av råvaror borde regleras så att lokalproducerad mat alltid kommer först. Genom besök och intervjuer av lokala producenter vill vi knyta band mellan dem och kommunen. Då säkrar vi kvaliteten på råvarorna inom offentlig sektor samt stöttar de näringsidkare vi aldrig skulle klara oss utan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en borgerlig regering som tillsammans med oss vill driva våra hjärtefrågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill samarbeta med de som vill främja vår politik.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det här är en fråga som behöver utredas mer med hjälp av lärarnas kunskaper och insikter. Endast ett högstadium är inte optimalt.

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Ungdomarna i kommunen behöver en mötesplats och få öva på lagspel. Investeringen skulle leda till ökad fysisk aktivitet, en naturlig mötesplats och det berikar även besöksnäringen i kommunen.

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det här är något som många av partierna som verkar i kommunen är överens om. Ansvar för verksamhet och ekonomi ska starkt ha möjlighet att påverkas av de anställda.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Näringslivet ska inte förlora möjlighet att bedriva verksamheter på grund av att kommunen av olika anledningar oftast har möjlighet att vara billigast. Vi vill ha kvar de företagare vi har men också locka hit nya. Det går inte med kommunen som konkurrent

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om kvaliteten kan bibehållas även om sex timmars arbetsdag införs så är det självklart bra.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att få underlag på vad invånarna i kommunen vill är såklart viktigt. Däremot kan det vara bra att hålla dessa omröstningar till större frågor. På så sätt är det lättare att säkerställa att all information, inför val, nått invånarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Yrkesutövare har rätt till att korrekt kunna utföra sitt arbete. På samma sätt har alla patienter rätt till att förstå vad vårdare säger och vilken vård som ska sättas in. Här finns inte utrymme för missförstånd.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Detta är redan en möjlighet som friskolor har. Om fler tillämpade detta så skulle det eventuellt förbättra migrationen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En sådan investering skulle endast flytta kostnader från det ena stället till det andra. På så sätt skulle det vara svårt att se var insatser behövs för att hjälpa de som har behov av en bättre ekonomi.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Privata bolag kan med stor möjlighet bidraga till att föra äldrevården framåt i hela landet. Om privata bolag kan göra samma arbete, med samma kvalitet, med en lägre budget så är det något vi kan lära oss av.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om kommunen ska ha detta ansvar så frågar sig KD Ljusdal- vilken budgetpost ska stå för det?

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi tycker att det är bra som det är idag. Om man ska utöka privata aktörer inom skolan så behöver det finnas pengar för kvalitetskontroller.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är en viktig del av samhället och de behöver i vissa fall kommunens hjälp.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Om skattesatsen ska bibehållas eller ökas så behöver vi granska och utvärdera för att se att skattepengarna som används idag används optimalt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Ljusdals val:

 • Lägga mer pengar på äldreomsorgen
 • Lägga mer resurser på vägar och cykelvägar
 • Upphandla mer lokalt producerad mat