Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Lilla Edet

Varför ska väljarna rösta på er?

Nytt högstadium i kommunen (Lödöse) Vi vill förbättra skolornas utemiljö Vi vill se att fler av våra kommunanställda ska trivs på sitt arbete. Att ha säkra gång och cykelvägar i kommunen Att dyngnetrundt öppet på återvinningscentralen i Göta Att bygga upp verksamheterna efter elevens eller brukarens behov ska styra Bli medlem i kristdemokraterna och va med att påverka!!

Våra viktigaste lokala förslag

Nytt högstadium i kommunen

Vi ser att det finns ett stort behov av att bygga ett nytt högstadium i kommunen då Lilla Edets befolkning ökar. Vi anser att kommunens södra delar är platsen för en sådan satsning. Det finns redan nu en plan på att bygga F-6 skola i Lödöse men vi vill utveckla det förslaget till att även innefatta 7-9.

Skolornas utemiljö

Vi vill förbättra skolornas utemiljö då dessa varit eftersatta en längre tid. Vi håller med Boverkets som skriver: ”Barn och unga söker sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande”

Kommunanställdas hälsa och psykosociala arbetsmiljö

Vi vill se att fler av våra kommunanställda trivs på sitt arbete. Deras hälsa och mående är viktigt för att de skall kunna utföra sitt så viktiga arbete. Därför vill vi att man ser över deras arbetsvillkor samt deras psykosociala arbetsmiljö och undersöka vad som kan förbättras för att få arbetsliv och familjeliv att gå ihop. Vi vill behålla vår personal och motverka stor personalomsättning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

inget nämnvärt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

för oss är frågan helt öppen

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

inte som det ser ut i dagsläget

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Lilla Edet

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig vi har ökad skadegörelse i kommunen och då tycker vi det är viktigt att sätta upp övervakningskameror för att förhindra skadegörelse

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi ser att det finns ett stort behov av att bygga ett nytt högstadium i kommunen då Lilla Edets befolkning ökar. Vi anser att kommunens södra delar är platsen för en sådan satsning. Det finns redan nu en plan på att bygga F-6 skola i Lödöse men vi vill utveckla det förslaget till att även innefatta 7-9.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Då vi anser att kommunen har för dålig ekonomi. Skulle det ekonomiska läget bli bättre för Lilla Edets kommun så varför inte

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om frågan har en stor ekominsk faktor eller på annat sätt har stor påverkar för invånare i kommunen

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja självfallet otroligt viktigt för brukaren att kan göra sig förstådd och personalen är införstådd vad som sägs

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Alla ska kunna få tak över huvudet, att ungdomar ska ha en möjlighet att flytta hemifrån

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: ja varför inte.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: just nu med den ekonomi som vi har i kommunen så är inte frågan prioterade Dock bor väl sättas upp några stolpar så som centrum och vid Lödöse tåg stationen

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: vi bör se över frågan då vi har ungdomar som vill flytta hemifrån äldre som kanske vill flyttar från sitt hus/villa till en lägenhet

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Lilla Edets val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Rusta upp kommunens skolgårdar
 • Öppna mötesplatser för ungdomar i alla orter