Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Utgångspunkten är att alla människor är lika värdefulla och ska få möjlighet att utvecklas efter sin fulla förmåga. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Eftersom vår kommun växer vill vi bygga in trygghet i hela vår kommun, både i stad och landsbygd. Vi prioriterar familjen, barn, skola och äldre. Vi står upp och kämpar för vårt Akutsjukhus!

Våra viktigaste lokala förslag

Alla barn i förskolan ska vara i små grupper.

Förskolans barngrupper ska minska. Alla barn i förskolan ska bli sedda, deras behov mötta för att de ska utvecklas i rätt riktning. Barns "arbetsmiljö" ska inte vara stressig och för bullrig. Förskolelärare och barnskötare måste ha en rimlig arbetssituation så att de orkar stanna i yrket över tid. Därför ska vi ha små barngrupper.

Alla >65 år som önskar bo i Trygghetsboende ska få möjlighet till det.

Många äldre upplever en oönskad ensamhet och känner sig otrygga. Detta kan på sikt leda till isolering och psykisk ohälsa. Att få möjlighet att bo i ett Trygghetsboende med tillgängliga lokaler för sociala aktiviteter är hälsofrämjande och förebygger olika typer av ohälsa. Därför vill vi göra Trygghetsboenden tillgängliga för de som önskar från 65 år, men också för yngre efter biståndsbedömning.

Daglig fysisk aktivitet i skolan för elever och personal.

För att motverka de negativa effekter stillasittande har på vår hälsa och för att utjämna skillnader mellan olika socioekonomiska grupper vill vi införa daglig fysisk aktivitet i skolan. Fysisk aktivitet ger positiva effekter på mående, ork och skolresultat.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ingen enskild väsentlig fråga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I kommunen vill vi fortsätta samarbeta i majoritet där vi får igenom mest av vår politik och med de partier som vet hur man gör när man samarbetar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

I sakfrågor kan vi samarbeta med alla, dock ej styra ihop med alla.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Inom den närmaste överskådliga tiden behövs inte marken där Framnäs IP ligger för att bygga fler bostäder. Därför anser vi det vara en onödig investering i nuläget när vi har så mycket annat som måste prioriteras.

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Förskola/skola behövs i Filsbäck. Om vi fortsätter bygga våra skollokaler på det smarta sätt vi gjort med de senaste skolorna kan vi ställa om mellan olika åldrar/verksamheter över tid beroende på hur behovet ser ut.

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En av Kristdemokratins ideologiska principer är Förvaltarskapstanken, vilket innebär att vi ska bruka, utveckla och förädla våra resurser. Inte förbruka. Skogarna är skyddade då vi har en varsamhetstanke gällande nyttjandet. Vi tycker att den hänsyn som är inskriven i kommunens policys och den fördjupade översiktsplanen räcker med hänsyn till gröna och blå strukturer.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Grönt är gott, nyttigt och bra för klimatet. Vi anser att det helst ska vara lokalproducerat, oavsett om det är grön mat, fisk eller kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunala bolag behövs inom en del verksamhetsområden, men de ska inte konkurrera med näringslivet. Vi ser gärna ökad samverkan mellan kommunala bolag och näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver öka attraktiviteten inom vård och omsorg, samt ge bättre förutsättningar gällande arbetstiderna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det handlar om trygghet för våra äldre och dem som behöver omsorg. Du ska kunna känna att du blir förstådd och att du förstår den som hjälper dig att klara dina vardagsbehov.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alla ska kunna ha råd att bo utan att vi "bygger in" bidrag eller försörjningsstöd för att ha råd att bo.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: När kvaliteten är lika god eller bättre än kommunens egna tjänster tycker vi att de äldre ska få välja själva var de vill bo eller av vilken de erhåller sina tjänster av.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns privata aktörer som kan etablera och driva publika laddstolpar för elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vår kommun är generösa med att bjuda på kommersiell kultur. Det kan näringslivet ta ansvar för.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Lidköpings val:

 • Anställa fler socialarbetare som arbetar mot missbruk bland unga
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Införa fysisk aktivitet för elever varje skoldag