Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det partiet som har tagit upp Landsbygds och transportfrågorna från de andra partierna. Vi är även det partiet som har drevet kampen om kärnkraften i Sverige.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill införa en servicegaranti

Vi vill införa en servicegaranti - med tydliga besked om vad det blir för konsekvenser för kommunen om garantin inte uppfylls. Servicegarantin kan exempelvis omfatta handläggningstider för bygglov och tillståndsansökningar. En kommun måste vara mer serviceinriktad och vilja tillgodose näringslivet och kommuninvånarna. Långa handläggningstider kan faktiskt skrämma bort ny etableringar

Laholm ska ha säkra vägar utan pott-hål i hela kommunen

För att kunna hålla farten uppe i Landsbygden så måste underhållet på vårt vägnät ses över. Det skall inte behöva vara så dålig standard på vägarna att de är trafikfarliga. Vi vill därför att Laholm ska ha säkra vägar utan pott-hål i hela kommunen. Gång- och cykelvägar ska ha bra beläggning och belysning och vara fria från sly så att de känns trygga och uppmuntrar till hållbara resor.

Vi vill ta fram en lekplatsplan

Vi vill ta fram en lekplatsplan tillsammans med barnen så att lekplatser planeras och byggs i alla kommundelar för att uppmuntra till rörelseglädje över generationsgränserna. Dessa ska ha ett bra underhåll och god tillgänglighet så att alla barn kan vara med och leka! När nya bostadsområden planläggs vill vi att kommunen tittar extra på aktivitetsytor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad jag kan komma på

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgligt styre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är ett borgligt parti och ser helst ett borgligt styre

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft. Titta gärna på erfarenheter från Danmark och Finland.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Övervakningskameror hjälper till att öka uppklarande processer.

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Laholm växer och vi behöver en nyare högstadieskola. Vi behöver ta ett beslut på att bygga en nya skola på den mark som tillhör skolan. Då behöver vi inte evakuera eleverna under byggtiden som vi skulle behövt om vi bara skulle renoverat den. Vi behöver även se över renoverings behovet för alla våra skolor

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det blir svårt att fylla upp de platser som kommer att fattas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Privata aktörer kan vara bra för valfriheten

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I en flykting kris så måste alla ställa upp

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Jag skulle vilja säga samma som idag men ser man realistiskt på ekonomin och hur mycket resurser vård och omsorg kostar, så kommer det bli ohållbart på sikt med samma kommunal skatt som idag

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Laholms val:

 • Renovera skolorna
 • Tillföra mer resurser till antimobbningsarbete
 • Utöka elevhälsan

Så svarar KD: Extra viktig En elev som är orolig eller utsätts för obehagligheter måste få komma till någon som lyssnar till dem, inte bara deras mentorer. Vi behöver även ha en sorts överenskommelse, ett ansvarskontrakt, som ger alla inblandade klara och tydliga riktlinjer för vad de olika parterna förväntas uppfylla

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Laholms val:

 • Bygga ett nytt äldreboende vid kusten
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Underlätta för lokala företag att sälja varor och tjänster till kommunen