Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Kungsör

Varför ska väljarna rösta på er?

Vilka förutsättningar vill du ge dina barn, de sjuka o gamla? Jag vet att om vi inte satsar på barnen och då särskilt dem med särskilda behov, så kommer den psykiska ohälsan bara öka ännu mer. Och om vi inte satsar på att ge de sjuka och äldre samma återkommande vårdteam. Ökar även där den psykiska ohälsan. När vi mår bra, tar vi rätt beslut i andra frågor. Behandla andra som du vill bli behandlad

Våra viktigaste lokala förslag

Tidiga insatser för barn med npf

Då vi vet att barn med npf problematik har svårt att nå skolans mål , då skolan är fyrkantig på många sätt. Behöver vi därför sätta in extra resurser för dessa barn i tidig ålder. Man ska inte behöva vänta med rätt hjälp tills man kommer till högstadiet. Med rätt hjälp och start i god tid, kan dessa barn också klara målen.

Se över LOV i Västra mälardalen.

Allt fler människor flyttar till Kungsör vilket är glädjande. Då vill vi se till att de har den valfrihet inom vården som efterfrågas. Det ökar kvalitén och lockar ännu fler att vilja flytta hit och stanna kvar.

Samma vårdteam för sjuka o äldre, samt ökad sysselsättning för våra äldre.

De har byggt upp vårt land. Nu vill vi sätta guldkant på tillvaron, genom olika aktiviteter, tex. sångstunder på äldoeboendena, gemensamma aktiviteter med yngre barn Det ökar välmåendet och minskar risken för psykisk ohälsa. Är man sjuk eller gammal, ska man ha samma vårdteam för ökad trygghet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill att staten ska ansvara ekonomiskt för skolan, vare sig den är privat eller kommunal, för att alla i hela landet ska få samma möjligheter. Gör om skolan från grunden. En skola med praktisk inriktning och en teoretisk inriktning. Vi är olika och lär oss på olika sätt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I vår kommun har Kristdemokraterna, centern och Moderaterna haft ett gott samarbete sedan länge. Nu ser jag även att liberalerna delar mycket av det vi i KD står för. Varpå jag vill se att vi fyra får chansen att styra nästa period.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi samarbetar med dem som delar våra värderingar och intressen i olika fråg

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Kungsör

Kommunen ska öppna ett trygghetsboende för äldre i Valskog

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver trygghetsboenden, det ökar möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans.

Använd jordbruksmark till att bygga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi ska bygga bostäder, men det finns annan mark man kan bygga på, som inte är jordbruksmark. De ska vi vara rädda om i dessa tider.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är bra med köttfria dagar, men det är ännu viktigare att vi tar tillvara på maten som produceras i vårt närområde. Då räddar vi våra svenska bönder, samt miljön i minskade transport utsläpp.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen ska ägna sig åt vård, skola och omsorg. Kommunen ska stötta småföretagare som vill etablera sig i kommunen. Då ökar även skatteintäkterna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är ju bra för de anställda. Om vi kan locka personal att stanna kvar med den förmånen. Men jag vet inte i dagsläget om det är ekonomiskt hållbart, samt att det finns fler tjänster i kommunen som har ett hårt arbete. Var ska man dra gränsen?

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är A och O att förstå varandra. Särskilt när man är sjuk, gammal eller dement.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det måste alltid vara vårdnadshavare som väljer skola för sitt barn i grunden. Men en friskola får inte utesluta någon pga. annan landstillhörighet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hur ska en ungdom någonsin kunna flytta hemifrån och växa som individ, när de aldrig har råd med det. Däremot ska det blandas med andra lägenheter för att inte skapa segregerade samhällen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig För att öka, mångfald, flexibilitet och kvalitet. Tycker vi att det är ett mycket bra förslag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Visst kan en kommun sätta upp laddplatser, men jag anser att våra olika mackar ska ha huvudansvaret för att utveckla och förnya sina stationer.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Migrationsverket som ska vara opartisk, ska placera rättvist ut över landet. De rika kommunerna har lättare att ta emot än en fattig kommun. Har man då ett främlingsfientligt styre i kommunen, blir fördelningen orättvis.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Om det kommer ett företag som är nytänkande i hur man lär ut till barn med särskilda behov. Eller har en praktisk inriktning, är de hjärtligt välkomna. Det finns så många duktiga elever som aldrig får en chans för att de uttrycker sig på andra sätt än vad dagens skola har som norm.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Som vi ser i dagsläget, så går det inte att lägga mindre pengar, för då har vi ingen kultur kvar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Jag ser inget behov att ändra på det i dagsläget.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Kungsörs val:

 • Anställa fler vuxna i kommunala skolor
 • Erbjuda fler aktiviteter till äldre
 • Öka stödet till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar