Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

Om man vill se en borgerlig majoritet i Kungälv är KD ett bra alternativ att rösta på. Våra fokusfrågor är trygghet, skola och äldreomsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Balanserad tillväxt

Med ökande befolkning kommer inte bara mer skatteintäkter utan också ökade välfärdsbehov. Alla medborgare -- såväl nya som gamla -- behöver el, VA, skolor, boenden för äldre, etc. Allt nytt som byggs ska harmoniera med det som redan finns. Det blir obalans när är befolkningsökning ställs framför andra mål. Inflyttning och välfärd måste vara i balans. KD vill se en balanserad tillväxt.

Trygghet

En av det offentligas grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Kungälv behöver nu förstärka arbetet med att motverka våldsbejakande islamism, hedersbrott och minska risken för att människor hamnar i kriminalitet.

Integration och samhällsgemenskap

Att bli en del av allas vårt gemensamma samhälle är en rättighet, och ett ansvar, som gäller alla, oavsett vem man är eller när man flyttade hit. Friska vuxna medborgare ska vara självförsörjande, alternativt aktivt ta sig mot självförsörjning. Incitamentet att söka ett arbete måste därför vara större än att leva på ekonomiska bidrag.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kristdemokraterna Kungälv har samma politik som riksorganisationen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Kristdemokraterna ingår i en politisk majoritet. Ett borgerligt samarbete mellan KD, M och SD är kanske det minst orealistiska.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

S, V och MP ligger sannolikt för långt ifrån oss politiskt för att styra ihop.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska inte sätta befolkningsökning framför andra mål. Men att aktivt bromsa inflyttningen är ett mycket dåligt förslag.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ta gärna del av Henrik Jönssons videokrönika på Youtube för att förstå KD:s inställning till nyetablering av havsbaserad vindkraft.

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Elbaserat flyg ligger inte många decennier bort. Att investera i höghastighetståg just nu är varken ekonomiskt och ekologiskt klokt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är i grunden en behjärtansvärd reform som tar sikte mot att öka personalens hälsa. Men att minska arbetstiden med 10 timmar i veckan med bibehållen lön motsvarar att höja alla löner med 33%. Det är inte rimliga proportioner. Det är slöseri med skattepengar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kungälv saknar idag bostäder och välfärdsservice för befintliga medborgare. Därför borde antalet flyktingar som tas emot i Kungälv vara 0 under nästa mandatperiod. Här saknar vi tyvärr kommunalt veto.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det är inget självändamål att skolor ska drivas av kommun eller privat aktör. Det får gärna öka lite. Men det går även bra om det blir några färre, eller samma som idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Den enskilt viktigaste åtgärd som kommunen kan göra för att förbättra Kungälvs ekonomi på lång sikt är att minska sina utgifter. Den enda form av kultur som kommunen ska lägga pengar på är att utbildning i konstnärliga uttryck och socialt konstruktiva kulturaktiviteter för unga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Eftersom Kungälvs koncern är högt skuldsatt är det inte rimligt att sänka skatten mycket. Detta är dock ett långsiktigt mål för KD, när finanserna tillåter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Kungälvs val:

 • Utöka det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk

Så svarar KD: Extra viktig Arbetet med att skapa trygghet är ett fokusområde för Kristdemokraterna.