Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Kramfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Den kristna värdegrunden (10 Guds bud och 'Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni oxå göra för dem). Med KD:s etik Människovärdet Prio 1 vill KD förändra både Vården, Skolan och Polisen; 'Fler händer i vården', 'Fler lärare-o resurspersoner i skolan' o 'Fler poliser på gatorna och assistenter på exp.' KD vågar ställa krav - även obekväma - och transparens mellan myndigheterna.

Våra viktigaste lokala förslag

SKOLAN

a) Fler lärare o assistenter i skolan. Större insatser för barn med särskilda behov, både för deras egen skull, övriga barn och personalen. Skola o Fritids ska vare en lugn miljö, utan bråk. b) Fler anställda inom elevhälsan o större till-gänglighet så att eleverna kan få hjälp utan väntetid. c) Attraktiv utemiljö på högstadium o gymnasium. Vi föreslår Utegym. Frisk luft o rörelse gynnar studierna

Socialt/Familj/Sjukvård

a) Uppmuntra o stötta föräldrar att våga sätta tydliga gränser, att vara kärleksfulla förebilder för barnen. b) Tillsvidareanställda o erfarna socionomer som har hand om LVU-ärenden, och kan arbeta långsiktigt. Drogfria miljöer för ungdomar att vistas i med goda vuxna ledare. c) Jämlik vård för alla, oavsett ålder, kön och behov samt Värdig omsorg för våra äldre.

TRYGGHET/Polis/Migration

a) Ett samhälle där Polisen har de resurser som krävs för att kunna utföra sin uppgift; att förebygga o. bekämpa kriminalitet och skapa trygghet. b) Ställa rimliga krav på asylsökande och immigranter. Språket är Prioritet 1, liksom utbildning och arbete. Integreringen kräver en tydligare hållning i värdegrund och regler.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Egentligen inte. Bara om KD Riks skulle böja sig för SD+M-påtryckningar och tumma på rättssäkerheten för flyktingarna betr. Migrationspolitiken.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Hittills har KD ingått i oppositionen och samarbetat med C, L och M. I dessa osäkra tider behövs att Alla goda krafter och smarthjärnor kan samarbeta, prestigfritt, för medborgarnas bästa. I grannkommunen styr KD tillsammans med bl.a. Socialdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Svårt att säga. Hittills varit tveksam till ytterlighetspartierna.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Kramfors

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig De redan genomförda skolneddragningarna har inte fått avsedd effekt. Tvärtom. Å andra sidan inser jag att de nedlagda skolorna delvis beror på vikande elevunderlag - och dito skatteunderlag. Nu gäller det därför att 'tala väl om Kramfors', berätta för vänner o bekanta (- och barn o barnbarn) att det är Livskvalité att bosätta sej i Kramfors) Ha Visionen om Inflytt istället.

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Gärna i samarbete med frivilligorganisationer. Stängningen av Barks innebar ett stort glapp i omsorgen för ungdomar som behöver en fritidsgård. Kortsiktigt sparande-tänk av både Sv.Kyrkan och Kommunen. Dessutom borde man öppna en gård (med tillgång till övernattning o dusch) för kommunens medborgare som hamnat i missbruk, t.ex de som tidigare uppehöll sig i Kurridoren.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Obligatoriskt kan få motsatt effekt. Hellre satsning på att servera riktigt LÄCKRA vegetariska varianter. Med kunnig och engagerad kock/personal kan det genomföras, utan ökade kostnader. Viktigt att skolorna ligger i framkant när det gäller att introducera god och näringsrik mat, utan kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Konkurrens kan verka sporrande för både kommunala och privata bolag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Med tanke på vårdtyngden i äldreomsorgen vore det ett visionärt förslag. Framförallt för vårdpersonal som jobbat hela sitt arbetsliv i detta krävande yrke och som skulle behöva gå ner i arbetstid under de sista arbetsåren. Äldreomsorgspersonal - även skol- och förskolepersonal som kommit upp över 50-60-årsåldern - borde beredas möjlighet till 75%-tjänst med heltidslön och få fungera som mentorer.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kanske, för att få medborgare att engagera sig mer.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Ja, Instämmer att grundkravet ska vara att klara språktest. Dock inte 'In Absurdum' - Svenska språket kan vara svårt att lära in snabbt. Med god handledning och för en nyanländ som är besjälad av medmänsklighet i bemötandet av sin boende, måste språksvårigheterna inte vara oöverstigliga problem.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Givetvis ska det vara något att sträva efter. För att 'förbilliga' behövs det implementeras ett 'tänk' bland hyresgästerna; att kostnaderna kan hållas nere om var och en bemödar sig om att undvika onödigt hårt slitage. Ett tänk som egnahemsägare och bostadsrättsägare oftare drivs av.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna tror på ökad valfrihet. Borde åtminstone få Prövas, även i Kramfors kommun. Inte ALLA egenföretagare har som drivkraft att tjäna orättfärdigt höga vinster, som sen skall föras över till s.k. skatteparadis. Såväl kommunala som privata företag ska dock följas upp med både förberedda och spontana uppföljningsbesök.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Absolut. I dagens miljö- o hållbarhetssituation gäller det att ställa om snarast möjligt till så lågt koldioxidutsläpp som möjligt. Ingår i kristdemokratisk 'Förvaltarskapstanke'. En av våra inlämnade motioner.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Skulle kunna vara ett bra förslag, så tillvida att det kan inte vara särskilt roligt för en nyanländ flykting att komma till en kommun där han eller hon inte känner sig välkommen. Dåligt med tanke på att ovälkomnande kommun vältrar över det praktiska ansvaret och problemen på andra. Borde isåfall få betala/böta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Den skola i Docksta, som idag drivs på delvis privat basis, verkar fungera utan problem och skulle kanske kunna fungera som en modell för kommunens egna skolor. Min motivering till 'Lite mer' gäller under förutsättning att det vore någon som drivs av genuint intresse och passion för både undervisning och företagande,

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Om kommunens ekonomi skulle tillåta; helst 'Lite mer' För några år sedan utsågs Kramfors till "Årets Kulturskola". Kulturen är viktigare än vi kan ana, framförallt för att attrahera blivande nyinflyttare/återvändare. Och, inte minst viktigt finns det vetenskapliga studier som bevisar att kulturen har en hälsosam inverkan. Det krävs dock djärva och kloka politiker för att satsa på kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Om ekonomin skulle tillåta; det kanske skulle locka några höginkomsttagare/storstadsbor att flytta eller kanske t.o.m. återvända hit till sin födelsebygd, som bekostat god skolgång och bjudit på unik skönhet i landskapet, som en av förutssättningarna för livskvalité. Fler skattebetalare = bättre ekonomi för kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Kramforss val:

 • Bygga utegym på högstadie- och gymnasieskolor
 • Förstärka resurserna till elevhälsan i kommunens skolor
 • Lägga mer resurser på vård och omsorg

Så svarar KD: Extra viktig Ber att få komplettera den första frågan senare (onsdag 22/6) Mvh Elisabeth Öhman