Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Klippan

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill satsa på skolan, alla barn ska ha likvärdig skolmiljö. Östra Ljungby behöver en ny idrottshall. Alla barn och familjer ska få insatser i tid och på ett samordnat sätt. Minska antalet omsorgs kontakter inom hemtjänsten och gör personalen delaktig. Vi står för och jobbar för en levande livskraftig landsbygd med trygghet. KD-Klippan, vi som står upp för våra innevånare och företag.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på en hållbar utveckling i Östra Ljungby

Bygg en ny idrottshall och bygg om och till skolan i Östra Ljungby för en likvärdig och hållbar skola.

Kulturskola

Tillför medel så att musikskolan kan bli en fullskalig Kulturskola.

Anhörigvård-Hemtjänst

Öka dagens 8 timmar till 16 timmar vid avlastning för anhörigvårdare. Minska antalet kontakter inom hemtjänsten för en tryggare miljö för brukarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser helst en politisk styrande majoritet med grunden i det borgliga blocket, inte ett minoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

S och V

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Klippan

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Omställningen måste göras på att hållbart sätt och inte skyndas fram med oförutsägbara konsekvenser både för miljön och ekonomin, dock måste miljön vara en prioriterad fråga inom alla område för en hållbar framtid.

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig En minskning av antalet ledamöter hämnar drastiskt det demokratiska forumet och kommer att leda till att allt färre engagerar sig.

Kameraövervakningen i kommunen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig En viktig fråga i dagens samhälle för trygghet, man kan dock önska sig att det ej vore nödvändigt men med dagens samhällsutveckling så är det en nödvändighet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Detta är en fråga som är invecklad då frågan är vad som avses. Ett kommunalt bostadsbolag är en nödvändighet medan ett kommunalt driftsbolag i olika former med verksamhet ut mot den privata marknaden kan vara negativt ur ett konkurrens perspektiv. Kommunal verksamhet bör ej bolagiseras.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Valet av mat ska avgöras av den enskilde individen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bra förslag då det är ett bitvis tungt arbete och fler kanske då skulle söka sig dit men det måste finansieras från statligt håll då kommunerna ej kan bära detta kostnads mässigt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt för våra äldre att det går att kommunicera med personalen, dock får vi också en större andel äldre med andra modersmål vilket blir en fråga att hantera.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunernas budget bör ej användas till detta då det finns många andra prioriterade område.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt att det tillses att det utförs med kvalité och kostnadseffektivt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Detta är en fråga för staten och den privata marknaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En väl balanserad mottagning/integration med kvalitet och är det viktiga i denna fråga och att varje kommun ej tilldelas fler än vad som är möjligt att ta emot med bibehållen värdighet för den enskilde.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Privata skolor får inte innebära sämre kvalitet inom den kommunala skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kulturskola är något som varit efterfrågat länge och är en god väg mot integration och sysselsättning för ungdomar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har en idag en förhållandevis hög kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Klippans val:

 • Bygga ut idrottshallarna i Klippan och Östra Ljungby
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Utöka elevhälsans resurser