Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Karlskrona

Varför ska väljarna rösta på er?

1: Söker man ett parti som inte lovar guld och gröna skogar, som står upp för de personer i samhället med ingen eller liten röst, ett starkt familjeparti med stort fokus på vård och omsorg, ett parti som främjar försvaret, lag och rätt och som tar förvaltandet av skattepengarna på allra största allvar - Då skall du rösta på Kristdemokraterna.

Våra viktigaste lokala förslag

Karlskronas förslag till nytt kulturhus.

Kristdemokraterna har sedan 2017 drivit förslaget att kommunens nya och mycket välbehövliga kulturhus skall placeras på den kommande stadsdelen Hattholmen, där vi kan garantera kulturen de utrymmen och lokaler dom så länge önskat och efterfrågat.

Trygghetsboenden

Kristdemokraterna vill uppföra trygghetsboenden för äldre på samtliga kommunens serviceorter. Det är självklart för oss att man även på sin ålders höst skall kunna flytta till ett tryggt och bekvämt boende utan att behöva lämna sin hembygd.

Tillgängliga Karlskrona

Karlskrona är en fantastiskt plats att leva och verka på, men avseende tillgängligheten har vi fortfarande ett stycke kvar. Precis som att vi satsar på att vinna tävlingen årets stadskärna och digitaliseringskommun vill vi se till att Karlskrona blir Blekinges mest tillgängliga kommun, där alla - i alla livets faser kan känna sig hemma och välkomna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett stabilt majoritetsstyre med KD & M, gärna med stöd av SD &L

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

: Vi talar med alla partier, men ser ingen framtida styre med C.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Förslaget kommer att påverka Karlskrona negativt, Marinen är beroende av övningsområde, även F17 får problem. Kustfisket blir drabbat. Den kan påverka den biologiska mångfalden.

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD har sedan 2017 förespråkat att det skall byggas ett kulturcentrum på Hattholmen där all kultur får plats. Hattholmen skulle bli en med ett kulturcentrum skulle bli en ny entré till Trossö. Byggnation på Hattholmen skall vara med rutmönster och i samma stil som det gamla Trossö sedan 1680-talet. Att äventyra världsarvet Karlskrona och att hamna utanför världsarvslista skulle vara en katastrof.

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att bygga en väg genom ett villaområde, genom naturreservat och ytterligare ta bördig åkermark är inte ett alternativ när det finns lösningar på befintlig infrastruktur med Verköleden och påfarter till E22,an. Järnvägen med tunga transporter bör läggas över på järnvägen för att minska påverkan på vår miljö och buller för boende

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Trygghet är viktigt, alla skall känna sig trygga, den minskar rädslan för brott för. Det är tyvärr många människors vardag, framtid som påverkas när man inte känner sig trygg. Allt fler brott sker öppet och i dagsljus med kameraövervakning avskräcker man från brott och underlättar man polisutredningen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det måste finnas en valfrihet

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kristdemokraterna Karlskrona har hoppat över denna fråga

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Svårare att hitta gemensamma tider för möten och aktiviteter. Ökad stress för att klara arbetsbördan. Stora övertidsuttag. Kostsamt för kommunens ekonomi.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Öppenhet mot kommuninvånare är viktigt. Ex kulturhuset i Karlskrona skulle våra medborgare få en möjlighet att påverka.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Fler skall få möjlighet att bo billigare. Tyvärr ligger Karlskrona kommun lång efter i bostadsbyggandet. Det behövs fler bostäder i på olika sätt, villor, bostadsrätter, hyresrätter. Det behövs fler hyresrätter på vår landsbygd så att man har möjlighet att utveckla, leva och bo där man vill under alla livets skeden, gammal som ung.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det måste finnas en valfrihet, möjlighet att välja boende som passar en bäst är viktig.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Först måste vi Tillse att vår integration fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det finns ett behov av engelska skolan i Karlskrona

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Kristdemokraterna Karlskrona har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Att betala mer i skatt innebär inte inte inte att vi får en bättre välfärd. Kommunens huvuduppgift är att kärnverksamheten fungerar. Det finns områden i kommunen som kunna att privatiseras.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Karlskronas val:

 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Bygga trygghetsboenden på alla orter där det idag finns service
 • Minska barngruppernas storlek i den kommunala förskolan