Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Karlskoga

Våra viktigaste lokala förslag

Viktigt med Trygghet i Karlskoga Kommun

Kristdemokraterna i Karlskoga vill: - Att lekplatser, gångbanor och cykelbanor ska ha bra belysning. - Installera övervakningskameror där vi vet att brott förekommer. - Fortsätta arbeta för ett starkt samarbete mellan kommun, polis och säkerhetsföretag.

Vi bryr oss om våra äldre

Kristdemokraterna i Karlskoga vill: - Öka samverkan mellan vårdboenden och kommunens förskolor. - Öka valfriheten inom vården. - Att kommunen ska ha ansvar för frågan gällande flextrafik för de äldre .

Viktigt runt våra barn och ungdomar

Kristdemokraterna i Karlskoga vill: - Minska barngruppernas storlek på förskolan. - Karlskoga ska erbjuda och informera om pedagogisk omsorg i familjedaghem. - Fortsätta arbetet med att fånga upp unga på glid i tid.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Karlskoga

Verka för att höga miljökrav ställs på all nybyggnation i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Man ska själv kunna välja sin leverantör av äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska kunna anställa kommunala ordningsvakter om behovet finns. Idag har Karlskogakommun ett gott samarbete med ordningsvakter och polis. Vi har även infört paragraf 3 områden i kommunen som ger ordningsvakter en större befogenhet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det går inte att säga att alla kommunala bolag som konkurrerar med näringslivet ska avvecklas. Men kommunens prioritet ska alltid vara skola, vård och omsorg

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det viktigaste är att barnen får en varierad och näringsrik kost så att barnen får energi att lära sig nya saker. Ett vegetariskt alternativ bör däremot finnas varje dag, för dom elever som önskar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Däremot behöver vi se över delade turer och hur vi kan minska/ta bort dom

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: De politiker som sitter i Kommunfullmäktige och i resterande nämnder är folkvalda och ska företräda de som valt att rösta på just det partiet. I vissa frågor kan det vara befogat med en folkomröstning

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Idag finns rutiner och riktlinjer för att säkerställa att personalen som anställs inom Karlskoga kommun kan det svenska språket i tal och skrift. Därav ser vi inte behovet av att genomföra språktest, även om vi tycker förslaget är bra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen genom Karlskogahem har ansvar för de kommunalt ägda bostäderna. Det är av vikt att det finns bostäder som alla har råd att bosätta sig i. Men kommunen ska inte subventionera lägenheter åt kommunens invånare. Det byggs mycket och olika typer av bostäder idag i Karlskoga vilket vi ser positivt på.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Fler och fler väljer att köpa elbil. Då är det av vikt att det finns någonstans att ladda bilen. Kommunen anser vi ha ett visst ansvar i att sätta upp ladd stolpar exempelvis vid busstationen, men vi ser gärna att andra aktörer också bidrar och sätter upp ladd stolpar i kommunen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Karlskoga har hoppat över denna fråga

Så svarar KD: Trygghet, vård och omsorg och skola (Kommunens tre kärnuppdrag )