Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Hultsfred

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är redo att: arbeta för en äldreboendegaranti, försvara små skolor och elevers rätt att välja skola, försvara såväl boendemiljöer som naturen kritisk hållning till nya vindparker, lyfta behov av självförsörjning av livsmedel och energi, genomföra servicegarantier för medborgare och företag, lyfta behovet av insatser som ger våra ungdomar en meningsfull fritid, bekämpa brottslighet och stölder

Våra viktigaste lokala förslag

Underlätta för företagande och befintligt näringsliv i stort

Vi vill framför allt skapa de bästa förutsättningar för att vårt näringsliv ska utvecklas genom införande av garantier för olika kommunala insatser, exempelvis en garanti för hur snabbt ett besked avs bygglov ska ges. Detta kan utökas till att omfatta många olika servicetjänster i den kommunala verksamheten.

Skapa förutsättningar för att behålla våra skolor

Genom olika insatser skapa förutsättningar för att samtliga våra skolor kan behållas. Kan t ex ske genom att styra val av anvisningsskola.

Se till att alla barn ges förutsättning att utvecklas utifrån sina förutsättning

Mer resurser till specialpedagoger och annan resurspersonal som tillgång till logoped/talpedagog mm.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ingen påtaglig fråga som är aktuell idag, men visst kan det dyka upp frågor som är speciella för vår kommun och som kräver särskilt ställningstagande.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi fortsätter helst med de rester av Alliansen som styr under innevarande mandatperiod, d v s C,KD,M.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan ta stöd av SD i enskilda frågor men inte regera ihop med dem.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Hultsfred

Elever ska slussas till skolor med vikande underlag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kan hjälpa till att behålla skolor på våra mindre orter och vara ekonomiskt fördelaktigt när en viss skola kanske skulle behöva byggas ut/om eller byggas ny när elevunderlaget kan beräknas gå ner efter viss tid. Man kan helt enkelt utjämna trycket på elevplatser.

Kommunen ska säga ja till vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill försvara såväl boendemiljöer som naturen. Vi är en kommun som lever mycket på vårt friluftsliv.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Men inte aktuellt i vårt fall. Vi har i princip två kommunala bolag av betydelse, bostadsbolag och industribolag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Skolmatsedeln bör naturligtvis vara varierad och då blir det självfallet så att det inte serveras kötträtt mer än högst tre dagar i veckan. Inget större behov av obligatorium. Viktigare med närproducerat och gärna viltkött.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har infört rätt till heltid med möjlighet att välja annan tjänstgöringsgrad. Med tanke på stor och tung arbetsbörda, exempelvis inom omsorgerna, kan nedsättning av tjänstgöringsgrad med bibehållen lön behöva övervägas.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Generellt dåligt men kan vara motiverat i någon stor och avgörande fråga med betydande intresse från större delen av befolkningen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är mycket viktigt att den som utför en tjänst inom området kan förstå vad den som är i behov av omsorgen önskar och uttrycker och vice versa.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Med dagens statsstödsregler är det inte möjligt att utan vidare ge stöd till t ex kommunalt bostadsbidrag, men om det finns vägar att göra det på ett lagligt sätt kan det behövas på en marknad där privata intressen saknas.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har redan infört den s k LOVEN, men det har inte utvecklats något större intresse. Om man tillåter privata utförare är det viktigt med korrekt upphandling och framför allt juste och god uppföljning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nödvändigt att kommunen medverkar till att en utbyggnad görs.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har stor erfarenhet av att tvingas ta emot alltför många, med dåligt resultat för alla parter som följd. Idag skulle vi däremot kunna ta emot ett begränsat antal flyktingar. Svaret är alltså beroende av vad man jämför med.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Finns ingen anledning att säga att en viss del ska bedrivas av privata företag. Vi har en privatskola i kommunen som fungerar bra och på den orten har kommunen inge grundskola alls.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Känns som vi ligger ganska rätt och det känns svårt att prioritera om så att med resurser skulle läggas här, även om man alltid kan önska mer.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi vill förstås inte ha högre skatt än nödvändigt och vi betraktar det som att vi ligger rätt f n. Vi har inte höjt kommunalskatten sedan 1991, om jag minns rätt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Hultsfreds val:

 • Anställa fler specialpedagoger i skolan
 • Behålla samtliga skolor i kommunen
 • Erbjuda personalen kompetensutveckling för att möta pensionsavgångar