Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Hudiksvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Ett gott liv - hela livet. En viktig del i att skapa förutsättningar för skolan att lyckas med sitt uppdrag är att se lärarna som skolans nyckelpersoner. Vi vill ha ett samhälle där alla kan åldras tryggt och värdigt. Kartlägg kommunens och företagens kompetensbehov och effektivisera kompetensjakten!

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och Ungas livsvillkor

Aktiv fritid skapar sunda rutiner. Stärk kultur- och föreningslivet för att det ska kunna klara sin uppgift! Trygga barn som känner sig bekräftade och sedda lär sig bäst! I familjen får barnet möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. Bra skola får vi med behörig personal, stärkt elevhälsa och med bevarade landsbygdsskolor.

Tryggt och hållbart samhälle

Tryggt och hållbart samhälle En attraktiv kommun förutsätter ett starkt civilsamhälle och att medborgarna upplever samhället som tryggt och känner tillit - tillit till varandra och till samhällets institutioner. Vi strävar efter en omsorg och hemtjänst där brukare och personal lär känna varandra. Alla som rör sig ute i vår kommun ska känna sig trygga och säkra oavsett tid på dygnet

Företagande och energiförsörjning

Företagande - nyckeln till välfärd. Ett konkurrenskraftigt näringsliv där kreativitet och entreprenörskap får blomma ut, förutsätter ett gott företagsklimat. För befintliga och nya företag behöver vi säkerställa att det finns elektricitet. För att nå våra klimatmål bör vi arbeta för grön fossilfri el från vind och sol men också göra det möjligt att använda vätgas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Migrationsfrågan

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att ta vårt ansvar och finnas med i styret av kommunen för att få igenom så mycket kristdemokratisk politik som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att styra tillsammans med ytterlighetspartier.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Hudiksvall

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En allt mer trafikerad ostkustbana skulle dela staden därför förespråkar vi västliga alternativet. Farligt gods bör ledas utanför staden och vi måste lösa med pendlaranslutningar från ett västligt stationsläge.

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tror på att yngre elever ska ha nära till sin skola. Vi tror på mindre skolenheter för ökad trygghet. Det måste finnas forum för lärare att utvecklas i sin profession genom att samverka mellan skolenheter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Öppna för kreativa och hållbara lösningar där så många råvaror som möjligt kommer från de lokala producenterna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi kan inte svara på frågan fullt ut, enskilda fall avgör.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En bra ide men svår att genomdriva på grund att det redan idag är svårt att rekrytera personal och därefter måste finansieringen lösas på ett bra sätt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att alla förstår vård svenska. men det är också viktigt att brukare och personal kan kommunicera på ett bra sätt för att de äldre ska känna trygghet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Friskolor ska ta emot nyanlända i förhållande till sin storlek.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att kommunen kan erbjuda billiga hyreslägenheter så att alla har möjlighet till eget boende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att alla olika former av alternativ finns för stor valfrihet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska planlägga platser för laddstolpar men inte bygga och drifta dem.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vår kommun kan ta emot fler flyktingar därför att vi behöver arbetskraft och har förmåga att ta emot dem på ett bra sätt. Vi måste arbeta vidare med validering och utbildning för dem. Det ska löna sig för våra flyktingar att komma i arbete så fort som möjligt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det finns en bra mix redan idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi vill synliggöra kulturen mer. Vi tror att den kan betyda mycket för att få folk att må bättre.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: I år ska skatten vara samma som idag, men vi tror att vi måste höja den något framöver.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Hudiksvalls val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Stärka elevhälsan i kommunala skolor