Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi KD Hörby vill att hela kommunen ska leva och alla skattekronor ska användas med respekt . Vi vill att landsbygden ska blomstra därför har vi lämnat in förslag om tex obemannade affärer och ringbuss samt vill vi bygga små särbo ute på landsbygden och inte ett stort i centrum. Vi vill också bevara landsbygdsskolorna, genom att på sikt bygga nya inte smyg renovera som de nu har gjorts .

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, där varje elev får utvecklas efter sina egna förutsättningar. Lärare ges tid att få vara lärare men också möjlighet att utvecklas i sin roll. Ändamålsenliga lokaler som möter morgondagens utmaningar, tillsammans med föräldrarna formas framtidens ansvarsfulla medborgare. Hörby ska vara en attraktiv skolkommun både för elever och lärare.

En omsorg värd namnet

Där varje person har rätt att åldras i trygghet och med värdighet. De skall finnas små enheter där de boende kan flytta in när de är friska, där de kan bygga upp sitt social nätverk med trevliga aktiviteter. Vill man bo kvar i sitt eget hem ska detta respekteras. Varje person ska få bestämma över sin egen situation.

En levande landsbygd

En omsorg och skola med lokalförankring är grunden för att utveckla bygden. Goda kommunikationer med utvecklad kollektivtrafik med utökning av "ringbuss" för en starkare lokaltrafik. Kommunen skall ge goda förutsättningar för att kunna bedriva små lokala verksamheter som tex. gårdsförsäljning och turistnäring.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är ett stort steg mellan riksfrågor och lokala frågor men vi KD tycker lika i nästan alla frågor

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna att de borgliga partierna hittar tillbaka ,men tror även på en blandning mellan rött o blått .

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer diskutera med alla partier, men vi kommer inte sätta oss med SD

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hörby kommun ska vara en bra arbetsgivare med gott ledarskap som verkar mot alla typer av diskrimineringar

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Nej .de är inte en bra ide att tidsbegränsade som det är idag , vi vill hellre se något mitt i mellan, typ 18 mån sen tar har man möjlighet till 6mån förlängning .

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Enligt skolverkets bedömning är de inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja .Ett förbud skulle strida mot religions-yttrande friheten. som regleras i Europakonventionen och regeringsformen

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Lunchen i skolan bör bestå av en eller flera lagade rätter , varav en vegetarisk rätt .En bra skolmåltid ger mätta elever som orkar vara fokuserade och ger en lugnare stämning på lektionerna

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är ju en bra tanke men svår att genomföra pga. bristen av tex undersköterskor ,ser hellre att vi utbildar fler kompetens höjer USK kontinuerligt samt andra förmåner i de yrket som kan göra att man trivs i yrkesrollen mer

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I viktiga frågor JA men de ska inte ändvändas i onödan

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Svenska språket är jätteviktigt men språktest NEJ men en person som behöver hjälp med att lära sig svenska kan man erbjuda viss tid under arbetstiden med svensk undervisning

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Detta beror helt på behovet i kommunen , alla vill ju bo billigt . Behövs de så JA

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I viss mån ja , alltid bra med lite konkurrens

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ja i kommunen behövs de flera ladd stolpar till bilar , särskilt snabb ladd stolpar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Svår fråga och svara på med tanke på att vi tagit emot en väldigt liten del flyktingar under denna mandatperiod jämfört med förra .Vi ska ta emot de antal som vi blir tilldelade av migrationsverket sen om världen behöver hjälp ska vi klart hjälpa . men vi ska också kunna hjälpa dessa människor till att kunna etablera sig i Sverige och kommunen

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har idag mycket lite privata skolor men vi tycker en 25% privat skola i kommunen kan vara bra , ger ju lite konkurrens i kommunen vilket kan ge bättre resultat

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Att sätta en peng på kulturen är väldigt svårt ,men vi bör höja pengen som är idag en del , sen tycker vi att man ska kunna ta och göra punkt insatser och sätta in större pengar vid särskilda projekt

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi stävar ju alltid efter så lite skatt som möjligt men vi bör betala så lite skatt som möjligt men så mycket som krävs , därav är de viktigt att man ändvänder budget och följer upp den då kan man se om vi kan sänka skatten

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Hörby har hoppat över denna fråga