Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Herrljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna i Herrljunga tar ansvar för hela komunen

Våra viktigaste lokala förslag

Ungdomscaffé

Vi vill titta på möjligheten att utveckla Freetime / starta ett ungdomscaffé för ungdomar i gymnasie åldern med eventuell möjlighet till läxhjälp.

Utomhusbasäng

Vi vill utreda möjligheten o kostnader för att bygga och driva en utohusbasäng i stadsparken, i anslutning till simmhallen.

Mer vostadsmöjligheter i Ljung / Annelund

Vi vill skapa nya bostads områden i och kring sammhällena Ljung o Annelund.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en stabol borgelig majoritet i fullmäktige

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

S, V, MP

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Herrljunga

Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill inte skapa ett område på Orraholmen där andra myndiheter tvingar oss att sköta området på ett sätt som hindrar oss att i samråd med föreningar utveckla Orraholmens möjligheter till rekriation och biologisk mångfald.

Elever ska ha tillgång till gratis mensskydd på kommunens skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ingen elev skal på grund av ekonomi eller andra orsaker hindras från att sköta sin intimhygien på ett bra sätt.

Kommunen ska verka för att tågen fortsätter stanna i Mollaryd och Torpåkra

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: All typ av kollektiv trafik är viktig för kommunen och dess invånare, att ta bort tågstoppen motverkar utvecklingsmöjligheterna angående nya bostäder i områdena runt Molla mm.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunerna skal inte vara direkt affärsdrivande och konkurera på privata marknaden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Även om personalen får behålla lönen vid omorganisationen så kommer det förmodligen att hämma löneutvecklingen i framtiden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: kommunala folkomröstningar är endast rådgivande vilker endast ger information om åt vilket håll invånarna vill att Kommunfulmäktige skal beslta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Äldre personer med svag hörsel har mycket svårt att göra sig förståd och förstå personal med dålig språk kunskap, om sökande anses kompetent bör arbetsgivaren medverka till språkträning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen skal inte konkurera mot privata hyresvärdar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är bra med olika alternativ att välja på

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Frågan är vad som är stot tillgång. Kommunen via elbolaget borde kunna ordna laddstolpar vid kommunala fastigeter typ kommunala idrotshallar och fastigheter med kommunal verksamhet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen skal ta emot den mängd flyktingar som vi har möjlighet att ta hand om och ge möjlighet att komma in i samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: I en liten kommun som Herrljunga är det svårt att lägga till ytterligare skola vid sidan om den som redan finns.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Herrljunga kommun ligger någott högre än omkringliggande kommuner.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Herrljungas val:

 • Erbjuda gratis arbetsskor till anställda inom vård och omsorg
 • Planlägga mer industrimark
 • Rusta upp vägarna på landsbygden

Så svarar KD: Att planera och ordna nya industri områden och bostadsområden är viktigt för kommunens utveckling , så att vi får råd att ge våra anstälda arbets skor efter behov. Våra vägar är viktiga för att kommunens invånare skal kunna komma till och från sina hem samt för att transporterna skal fungera, kommunens uppgift är att trycka på ansvariga myndigeter så att vägarna förbättras.