Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är det enda parti som sätter äldreomsorgen främst. Våra viktigaste frågor 2022 är äldreomsorg, trygghet och familj/skola, som är de viktigaste grundstenarna för helsingborgarnas välfärd och livskvalitet. KD har lång erfarenhet av att styra staden tillsammans med andra partier och vi har visat att vi tar ansvar, vågar prioritera välfärden och levererar det vi lovar.

Våra viktigaste lokala förslag

Sveriges bästa äldreomsorg

Vårt mål är att Helsingborg ska ha Sveriges bästa äldreomsorg, det kommer vi fortsätta arbeta för efter valet. Vi föreslår bl a: - Stärkt medicinsk kompetens - t ex genom ökad tillgång till läkarkompetens - Mer resurser till äldreomsorgen - Ökade satsningar på personal och staden som attraktiv arbetsgivare - Fortsatt stärkt grundbemanning - Ökad satsning på välfärdsteknik och digitalisering

Ett tryggare Helsingborg

Alltför många helsingborgare känner sig otrygga i vår stad. När staten misslyckas får kommunen ta större ansvar. Vi föreslår: - Fler ordningsvakter - Trygghetsvärdarna ska verka i hela Helsingborg - Öka stadens budget för att motverka gängbrottslighet och parallellsamhällen - Intensifiera det brottsförebyggande arbetet i samarbete med skolan, socialtjänst och civilsamhälle

Bättre uppväxtvillkor för barn och unga

Att stödja familjer och investera i barnen är en klok samhällsinvestering som motverkar utanförskap och kriminalitet och ökar livskvaliteten. För att säkerställa bättre uppväxtvillkor vill KD i Helsingborg: - Minska barngruppernas storlek i förskolan - Stärka elevhälsan - Låta skolan fokusera på kunskap, bildning och arbetsro - Säkerställa ordning och reda i skolan

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill i första hand se ett styre med de borgerliga partierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med alla partier men inte sitta i styre med SD, V och S.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver en ny och samlad parkeringslösning i centrum, inte i första hand avgiftsfri parkering.

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD vill att Östra Ramlösa ska bli den mest barnfamiljsvänliga stadsdelen i Sverige och det finns idag en stor brist på småhus som villor och radhus.

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker att i principiellt viktiga frågor med stor påverkan för invånarna kan det vara motiverat med en folkomröstning.

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt för en hållbar utveckling och för självförsörjningsgraden att skydda odlingsbar mark, men i vissa strategiska lägen kan en utbyggnad vara motiverad.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är en åtgärd som skulle motverka våra mål att klara välfärden där vi har stora rekryteringsbehov, samt öka kostnaderna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att våra anställda kan möta, förstå och göra sig förstådda hos våra äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill se en mix av offentligt och privat driven välfärd där kvalitetskrav är lika stora på alla utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Helsingborg har historiskt tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagande och vi behöver nu lägga fokus på integration och att få nytillkomna i utbildning och eget arbete.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det är helsingborgarna som ska välja och vi ska se till att det finns skolor av god kvalitet för alla.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi satsar idag mycket på en kultur med mångfald och hög kvalitet. Det vill vi fortsätta med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Helsingborgs val:

 • Anlita flera kommunala ordningsvakter
 • Kartlägga de kriminella gängens verksamhet
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Helsingborgs val:

 • Införa en fast vårdkontakt i hemtjänsten
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Öka resurserna till äldreomsorgen