Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

För en trygg äldreomsorg och stabil framtid för våra unga

Våra viktigaste lokala förslag

Agera när unga kommer i kontakt med kriminella strukturer

En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt. Kommunen måste vara en del av arbetet som vänligen men bestämt visar för unga vilken väg som är rätt och fel. Genom att erbjuda bekymringssamtal, orosmöten och liknande till personer som närmar sig kriminella strukturer kan vi tidigt förhindra vidare eskalering.

Möt Hässleholms äldre på deras villkor

Ålderdomen är individuell och alla är i behov av olik hjälp. Det innebär att service, vård och omsorg måste vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Därför är det viktigt med valfrihet i omsorgen. Vi kan stärka valfriheten genom att bland annat erbjuda varje person som fyllt 85 år en plats på anpassat boende utan biståndsbedömning.

Hässleholm måste möta näringslivet efter deras behov.

Hässleholm behöver erbjuda anställningsbar och utbildad personal, tomter som är redo för bebyggelse av bostäder och lokaler för företagets verksamhet. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat skapas och vidhålls för ett dynamiskt småföretagande. En fungerande näringslivsverksamhet är grunden för att minska arbetslösheten och stärka kommunen i sin helhet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt styre där vi ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Möjligen Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Näringslivet och Hässleholmarna måste ges en möjlighet att röra sig i centrum. Hässleholm är en landsbygdsort där bilen är naturlig i folks vardag.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi måste rusta upp stambanan.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: I dagens konjunktur är det svårt att bygga "billiga" hyreslägenheter. Samtidigt vill 7/10 svenskar äga sitt egna småhus. Här bör fokuset ligga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Desto mer pengar barnfamiljer har i sin plånbok desto bättre.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Hässleholms val:

 • Anställa ordningsvakter för att skapa trygghet
 • Ge företagare service från kommunen inom 24 timmar
 • Ge personer över 85 år plats på boende utan prövning