Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Härjedalen

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är garanten för att systemet aldrig går före människan. Vi värnar de svaga, äldre, barnen, sjuka och det som gör att medmänskligheten prioriteras.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldreomorgen

Vår kommun har många äldre och utmaningar kring ekonomin då vi länge haft en dyr äldreomsorg. Ska man som äldre kunna välja var man vill bo och välja vem som ska ge mig hjälp när jag behöver den? Personal som jagar minuter och inte trivs med sitt schema är en viktig faktor för att vi ska klara kompetensförsörjningen. De måste få andra förutsättningar och sådant som kan locka nya medarbetare.

De ungas framtid

Pengar läggs på utredning kring att flytta högstadiet i Sveg. Den skolan har redan stort behov av renovering som konstaterats tidigare. Ungdomarna själva vill inte att det flyttas men de ska tillfrågas senare. När ska vi överge devisen att politikerna vet bäst och istället börja lyssna på de som berörs på riktigt? Dessutom behövs mer för ungdomar att göra på fritiden.

Sjukvården-en överlevnad för landsbygden

Även vi med långa avstånd till länssjukhuset och den specialiserade vården måste känna oss trygga med den vård som kan erbjudas på hemorten. Allt kan inte bytas ut mot en doktor på en skärm och att vi kallar det för nära vård så blir det bra. Behovet av en läkare på plats i närområdet är också i högsta grad av kommunens intresse inte minst för inflyttningen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så mycket inflytande som möjligt för kristdemokratisk politik. Konstellationer är oförutsägbara men allt som gynnar vår egen politik är välkommet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kan inte peka ut något parti i dagsläget som är diskvalificerat.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Härjegårdar har varit en ständig punkt och som gett upphov till att gång efter gång behöva skjuta till medel av stora belopp. Kommunens beslut och Härjegårdars egna planer är inte heller samspelta vilket är mycket märkligt. Fastigheter dumpas till underpriser, underhållet har varit under all kritik och alla skulle må bra av de frigörs från kommunalt ansvar.

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Fråga eleverna och de som berörs istället för att göra utredning efter utredning!

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Här har styrande tagit sig vatten över huvudet. Det blir säkerligen en svår och långdragen process och inte så billig heller med krav på att fixa till vägarna innan de tas över. Många äldre i vår kommun, hur ska de kunna bo kvar i sina hus med allt vi plockar bort eller lämpar över som det passar??

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Turismen är vår viktiga näring men det gäller att inte överexploatera områden. Vi vill behålla naturvärdena och det genuina i vår kommun.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet. Kommunens uppgift ska vara att fokusera på kommunal verksamhet och ingenting annat. Det kan finnas undantag t ex om det efterfrågas något som inte finns.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om vi idag har brist på personalförsörjning så kommer det inte att bli bättre med detta förslag. Så många kommer inte att söka sig till äldreomsorgen p g a mindre arbetstid så att det täcker alla befintliga vakanser samt all tid som skulle förloras med förslaget. Vi skulle behöva anställa/hyra in många fler. Lönerna måste höjas och möjligheten att få inflytande över sin arbetstid väger tungt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är under all kritik att tro att detta fungerar bra med nyanlända snabbt in i äldreomsorgen. Mot de äldre men också mot de som anställs då det skapas en otillfredsställande miljö där kommunen har ansvaret för det som inte blir bra. Se till att de som anställs får fortsatt SFI-undervisning ute på arbetsplatsen kontinuerligt, anställ läe som besöker dem på jobbet och som kan fylla på kunskaperna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Dåligt på så vis att det ska vara frivilligt att söka sig till en friskola, ingen ska tvingas dit. För att kunna möta upp nyanländas behov krävs också extra resurser, då måste det finnas där.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Inte kommunens uppgift att subventionera bostäder, kärnverksamheten är viktigast.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Lika självklart som att vi kan välja bilverkstad eller tandläkare är det att äldre får välja utförare av insatser och boende. Dessutom driver konkurrens upp kvalité. Det finns inte utrymme att göra stora vinster på äldreomsorg i vår kommun, dessutom är ju tillsynen lika på kommunala och privata boenden så att det uppfyller uppsatta krav på verksamhet och kvalité.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska absolut verka för att det finns tillgång till laddstolopar i kommunen då det är viktigt för turismen och miljön. Att ansvara för laddstolpar kan däremot inte vara kommunens uppgift.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Behöver inte öka men när det dyker upp intressenter ska det övervägas och välkomnas vid behov.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: När ekonomin tillåter så ser vi gärna en ökning då kulturen är viktig för alla åldrars välbefinnande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: När ekonomin tillåter så behöver skatten sänkas för att öka utrymmet i allas plånbok. Vi tål inte mer skattebelastningar om vi ska leva och bo här.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Härjedalens val:

 • Erbjuda fler aktiviteter i kommunal äldreomsorg
 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg
 • Prioritera närodlat vid upphandling