Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Haninge

Våra viktigaste lokala förslag

Stärk trygghetsarbetet

Tryggheten i Haninge är central för oss kristdemokrater. Därför har vi en mängd med åtgärder som vi vill genomföra för att säkerställa en trygg kommun. Vi vill ha fler kommunala trygghetsväktare, fler trygghetskameror och ett starkare samarbete mellan socialtjänst, skola och polis. Långsiktig samverkan och idogt arbete på bred front är nödvändigt för att kunna bryta nyrekryteringen till gängen.

Utveckla äldreomsorgen

Omsorgen om Haninges äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Därför vill vi fortsätta satsa på äldreomsorgen men också värna våra privata utförare. Det handlar om att det ska finnas platser till alla äldre, kompetent personal på plats, men också att vi vill värna och stärka det måltidskoncept som vi infört - alla äldre förtjänar goda och näringsrika måltider.

Bygg fler villor och radhus!

Bostadsbyggandet är en väsentlig del när vi utvecklar Haninge, men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. Nya omgivningar ska formges både effektivt och vackert. Vi vet att de flesta vill bo i radhus eller villa och därför borde kommunen också planera för fler småhus i hela kommunen.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker att skolor ska placeras runtom i kommunen utifrån hur stort behovet är. Om det inte finns ett behov av en F-9-skola i en kommundel så ska vi såklart inte bygga en sådan - det vore ansvarslöst gentemot skattebetalarna.

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Tiggeri är destruktivt. Genom att acceptera tiggeriet som fenomen förpassar man dessa människor till ett permanent utanförskap. Samtidigt får unga generationer i Sverige lära sig att titta bort från utsattheten det innebär, att inte hjälpa sin medmänniska helt enkelt. Tiggeriet är inte lösningen för att få människor ur fattigdom.

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen borde utveckla sitt samarbete med kvinnojouren, brottsofferjouren och manscentrum. Deras arbete med att hjälpa människor som hamnat i en utsatt situation är otroligt viktigt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Förslaget skulle fullständigt urholka ekonomin i äldreomsorgen vilket skulle ge negativa konsekvenser för verksamheten och kommunen i stort. Vi ser hellre att vi har råd att ha tillräckligt många platser på äldreboenden, med kompetent personal som har tid för den enskilde.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi har redan påbörjat arbetet med att införa stödinsatser till befintlig personal som brister i svenska. Detta i kombination med ett språkkrav vid nyanställningar kommer skapa en situation där våra äldre kan känna sig trygga i att personalen kommer förstå dem. Det här är självklart för oss kristdemokrater.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Bostäder ska byggas för att möta människors varierande behov och önskemål. Vi vet att människor generellt föredrar att bo i egna hus - därför borde fler villor och radhus planeras framöver - istället för att kommunen ska bygga ännu fler hyresrätter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna är mycket positiva till att laddstolpar byggs ut i Haninge. Däremot är det inte självklart att kommunen ska bygga, äga och drifta dessa - det finns andra som kan göra det bättre. Det vi kan och vill göra är att möjliggöra för fler laddstolpar i nya områden och på egna parkeringsytor. Dessutom behöver vi bygga ut elnätet så att vi inte riskerar att ha laddstolpar utan el.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Många friskolor har på egen hand öppnat för att ta emot flyktingar i sina skolor. Vi anser att det är bra och att frågan egentligen inte är ett problem i dagsläget.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Både Sverige och Haninge har haft en mycket hög invandring, främst driven av flyktinginvandring. Det är därför viktigt att vi inte fortsätter på den inslagna vägen utan kan fokusera på att integrera de som är här.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi har redan flera privata aktörer som driver hemtjänst i Haninge kommun. De gör ett alldeles strålande arbete för våra äldre och det vore en kraftig förlust om de inte skulle fortsätta. Våra äldre är de stora vinnarna på den pluralism som finns i Haninges hemtjänst och äldreomsorg.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi tycker generellt att det är bra som det är idag i Haninge, men vi är inte principiellt emot att ta emot nya friskolor i kommunen. Om fler seriösa aktörer med tydligt kvalitetsfokus vill etablera sig i Haninge är det en vinst för eleverna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kommunen måste prioritera kärnverksamheten och då måste något prioriteras bort. Dessutom är det viktigt att kommunen håller en armlängds avstånd till kulturen vilket det här förslaget bidrar till.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: För oss kristdemokrater är prioriteringarna och inriktningen tydlig. Skatten ska alltid vara så låg som möjligt. Samtidigt som vi måste säkerställa en grundtrygghet, en god kvalitet i utbildning, äldreomsorg, infrastruktur och andra delar av kommunens kärnverksamhet. Vi vill aldrig ta ut en krona mer än nödvändigt av skattebetalarna.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Haninges val:

 • Avsätta mer resurser till kommunens avhopparverksamhet
 • Planera för byggnation av villor och radhus hellre än flerfamiljshus
 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser

Så svarar KD: Extra viktig Det behöver göras olika saker för att öka tryggheten i otrygga områden, bland annat kan man bygga mer ägarbostäder i området så att fler i området känner ett tydligare ansvar för sin omgivning. Vi behöver även stärka avhopparverksamheten, utöka kameraövervakningen men också det förebyggande arbetet som sker i samverkan med skolor, föräldrar, socialtjänsten och Polisen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Haninges val:

 • Lägga mer resurser på att få stillasittande barn att bli fysiskt aktiva
 • Lägga mer resurser på att upptäcka och förhindra bidragsfusk
 • Utöka antalet platser på äldreboenden

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill fortsätta säkerställa att det finns tillräckligt många äldreboendeplatser i kommunen så att inte äldre som har rätt till det ska behöva köa. Vi ser att kommunen måste öka sitt arbete med att förebygga, upptäcka och förhindra bidragsfusk. Det är även viktigt att fler unga rör på sig mer för att förhindra framtida sjukdomar kopplade till inaktivitet.