Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna för en långsiktigt ansvarsfull och medmänsklig politik på Hammarö. Alltför många år av oansvarig ekonomisk politik har för kommunen till en mycket besvärlig situation. Nu behövs krafttag och förmågan att se helheten för att få kommunen på rätt spår igen. Våra företrädare har både erfarenhet och drivkraft för att lösa de utmaningarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Sänk kommunalskatten

Kommunen höjde skatten med 1,50 år 2020 och fick Sveriges 11:e högsta kommunalskatt. Beslutet var att skattehöjningen var tillfällig. Nuvarande rödgröna majoritet har inte kraft att prioritera för att få ekonomin i balans och infria löftet till väljarna.

Färre olika vårdare i hemtjänsten

En brukare ska möta max 10 olika personer under en 14-dagarsperiod. Kommunens ambitioner är höga, men erfarenheter från brukarna är att det är alldeles för många olika vårdare i praktiken.

Närvårdsplatser och mobilt sjukvårdsteam

Kommunen ska tillsammans med regionen etablera närvårdplatser på Hammarö, gärna i Gunnarskärsgården som är tillgänglig idag. För att öka kvaliteten för våra äldre ska mobilt sjukvårdsteam etableras i samarbete med regionen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt majoritetsstyre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samtala och förhandla med alla partier

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunalt drivna fritidsgårdar är inte det effektivaste sättet att möta oron bland ungdomarna. Mer samarbete med föreningar och civilsamhället är ofta effektivare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är inget straff att äta vegetariskt. Det vegetariska inslaget kan och bör öka i skolbespisningen. Sätt hellre krav på närproducerat. När det är kött så är det av bra kvalitet. Mer Värmland på tallriken!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rättvis konkurrens är inte något problem. Men kommunen ska alltid ha fokus på sitt kärnuppdrag och inte ge sig in i fler affärsmässiga uppdrag. Hammarö har för lite privata utförare idag. Idag ser vi inget kommunalt bolag som ska avvecklas.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Varför inom äldreomsorgen? för vems skull då? Det leder direkt till fler olika personal hos brukarna. 6-timmarsdag kan vara ett bra förslag, men det bör göras för barnens skull. Kristdemokraterna på Hammarö vill hellre se att småbarnsföräldrar får möjlighet att jobba 6-timmarsdagar under de viktiga åren. Trygga familjer är vinst för Sverige!

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hammarö har ett av sveriges högsta valdeltagande, därför är det inte motiverat med fler folkomröstningar av demokratiskäl.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Viktigt för att både få säker och god omvårdnad!

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Hammarö har inga friskolor så frågan är inte så aktuell. Men principiellt ska det vara så. Så länge skolpengen är lika mellan friskolor och kommunala skolor så ska även ansvaret för nyanlända delas lika.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Absolut! Den här kommunen skulle verkligen må bra av flera utförare för att öka kvalitet och kostnadseffektivitet. Gärna utförare från den idéburna sektorn.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Lika lite som bensinstationer är kommunalt uppdrag, lika lite är publika laddstolpar kommunalt uppdrag. Detta ska det privata näringslivet tillhandahålla. Kommunen behöver laddstolpar för sina egna fordon, om man kan hitta lösningar för att dela dem med allmänheten är det positivt.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är en utmaning för alla kommuner att ta emot nyanlända men det är en utmaning som måste delas solidariskt av alla för att bygga ett bra land och undvika utanförskapsområden. Vår utmaning är att hitta bostäder åt dem.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Hammarös skolor är generellt bra, men vi ser en skillnad i skolresultat mellan pojkar och flickor och mellan de olika högstadieskolorna. Kristdemokraterna ser positivt på en friskola på Hammarö. Det kan öka kvaliteten. Lillängsskolan skulle kunna vara en skola som kan få ett lyft i privat regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kristdemokraterna har alltid försvarat kulturskolan mot nedläggning trots en riktigt svår ekonomisk situation. Kultur är viktigt, men ibland kan man uppnå mycket med små medel. Mer samarbete med föreningar för att leverera ett rikt kulturutbud på Hammarö.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Idag Sveriges 11:e högsta kommunalskatt. Det är ett massivt underbetyg till det röda styret som under decennier tagit Hammarö till denna svåra situation. Hammarö borde kunna vara bland lågskattekommunerna i Sverige. Med rätt politisk styrning är det möjligt. På tre år ska vi kunna återställa de 1,50 som höjdes. Sedan kan en långsiktigt bra politik leda till ytterligare sänkningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Hammarös val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Utveckla familjecentralen
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre centralt i Hammarö