Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi sätter våra barn, äldre och de som har särskilda behov i centrum. Samverkan med civilsamhälle och föreningar är en viktig pusselbit som skapar trygghet och gemenskap. Vi jobbar efter att Habo även i fortsättningen ska vara en företagsvänlig kommun med korta beslutsvägar, en trygg och säker kommun med levande centrum.

Våra viktigaste lokala förslag

Boende äldre 85+

Under mandatperioden arbeta för att äldre 85+ utan biståndsbedömning ska kunna erbjudas plats på ett anpassat boende för äldre. Kan vara seniorboende, trygghetsboende eller särskilt boende.

Stödja civilsamhället genom IOP (idéburet offentligt partnerskap).

Verka för att Habo kommun skapar samverkan med det civila samhället genom IOP inom olika aktuella samhällsuppdrag.

Habo den familjevänliga kommunen

Syskonförtur i val och förskola och skola bör gälla, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig allians

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Antalet tjänstemän är redan optimalt, att minska personalstyrkan innebär att fler får jobba övertid, medför stress och dålig service till våra kommuninvånare.

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är en liten kommun och har inte tillräckligt elevunderlag

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kött eller köttfritt är en privat fråga, inget som kommunen eller skolan ska tvinga på eleverna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ökar intresset bland allmänheten, sen tror jag inte det finns några folkomröstningsfrågor i vår kommun.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att förstå och göra sig förstådd är viktigt

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen gör redan idag vad man kan men det stora problemet är dagens byggnormer som är en prishöjare i många fall.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kommunen skall inte ägna sig åt det som privata aktörer gör bättre och billigare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi får oss tilldelade ett antal flyktingar från migrationsverket, inget vi kan påverka. Eftersom vi har ont om boende så vore det önskvärt med ett färre antal flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Habo har hoppat över denna fråga