Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

KD är partiet för att hela Sverige ska fungera. Vi prioriterar att du ska möta en fungerande välfärd var i landet du än bor. Du ska kunna lita på att staten levererar på det den ska, som skydd, säkerhet, infrastruktur och sjukvård.

Våra viktigaste lokala förslag

Fritid

Vi vill arbeta för ett brett och aktivt fritidsliv i kommunen där bla ett nytt badhus, pumptrackbana och friskvårdsbidrag finns med.

Äldre

Att våra äldre invånare ska må bra genom meningsfulla aktiviteter vid våra träffpunkter där äldre kan möta yngre.

Familjer

Att våra familjer ska få det stöd de behöver med en välfungerande barnhälsovård, barnomsorg och skola. Genom ett strukturerat samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst ska inget barn ramla mellan stolarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej i stort håller vi samma linje som på riksnivå men betonar arbetet med barn och familjer extra tydligt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering som sätter människan främst och ser lösningar där privata aktörer är en del. En regering som vill utveckla ett samhälle där alla behövs och där det ska löna sig att utbilda dig och arbeta. Att bryta mot samhällets regelverk ska få konsekvenser.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Då endast 2% av Brännaskogen används vid en byggnation av förskola är det inte någon stor påverkan på området. Verksamheten har tydligt uttryckt sitt önskemål om placering där utifrån barnens och verksamhetens bästa

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Naturen ska vara tillgänglig för alla.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Dock finns det svårigheter med var och hur kameror får placeras.

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Västerbyskolan har idag nya ägare som har rustat om och tar hand om byggnaden på ett mycket bra sätt vilket blivit ett positivt lyft för hela kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt att vårdpersonalen får den återhämtning de behöver för att klara av sin viktiga uppgift.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Endast rådgivande och skapar lätt en förhoppning hos kommuninnevånare att det ska bli som de önskat.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Språktestet ska vara på en rimlig nivå och inte vara avgörande för en anställning i äldreomsorgen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Viktigt att vi skapar förutsättningar för alla människor i kommunen att få en egen bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Att äldreomsorg håller en god och hög kvalitet är viktigare än om det är en kommunal eller privat utförare. Konkurrens är ofta bra och en möjlighet för de äldre att få välja den utförare de själva önskar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Elbilar är ganska nya på marknaden och det bör även finnas alternativ tex gasproduktion.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ska ta emot så många flyktingar som vi klarar av och ta hjälp av civilsamhället och våra kyrkor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: För att få en större bredd på våra utbildningar och kompetenser.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi är en kommun som lägger alldeles för lite pengar på vårt kulturarbete vilket behöver få möjlighet att utvecklas mer.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi har redan en hög kommunalskatt och vi ska därför inte ha den högre då det kan göra att människor väljer att bo i en annan kommun.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Götenes val:

 • Bygga cykelväg mellan Götene och Källby
 • Bygga ett nytt badhus
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor