Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Välfärden och de goda värderingarna utmanas på ett sätt som inte skett förut. Då behövs samhällskrafter med trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. Äldreomsorg, skola och förskola kommer först! Vi sätter välfärden främst och är beredda att också välja bort sådant som inte är kommunens kärnuppdrag.

Våra viktigaste lokala förslag

En trygg och värdig äldreomsorg

Äldre ska ha rätt att få välja äldreboende och hemtjänst. Vi måste förbättra personalkontinuiteten så det finns förutsättningar att bygga relationer i äldreomsorgen. Vi behöver även arbeta brett med att säkra kompetensförsörjningen, bland annat genom mer välfärdsteknik som både ger personalen tid för det som skapar kvalitet för omsorgstagaren och samtidigt värnar den äldres självständighet.

Bygg staden för hela livet

Vi behöver bygga staden så att människor kan trivas och bo kvar hela livet. Vi behöver fler småhus för barnfamiljer, som annars väljer att bo i någon annan kommun. Vi behöver också fler seniorbostäder och trygghetsbostäder så att äldre med för stora bostäder har bra alternativ - och vi får igång flyttkedjor. Vi vill bygga för trygghet och gemenskap över generationsgränser.

En trygg stad

Vi vill försvåra för kriminella att sko sig på välfärden genom hot och otillåten påverkan. Bland annat genom en högriskenhet som arbetar med de svåraste fallen. Med en allt mer osäker omvärld vill vi också att alla politiska beslut analyseras utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Det är en grundläggande trygghetsfråga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsätta styra Göteborg tillsammans med övriga allianspartier även efter valet. Men i ett styre där KD har fler mandat än idag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi vill inte på förhand göra sådana utfästelser. Staden måste styras.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är resursslöseri. Arenan går att bygga om till en tillräckligt konkurrenskraftig standard till betydligt lägre kostnad på kortare tid. Dessutom tvingar man inte bort göteborgsidrotten under flera år när det ska rivas och byggas.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Orealistiskt och oseriöst i närtid. Dessutom inte en fråga för kommunen.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi kan inte göra livet omöjligt för alla dem som behöver bilen för att klara vardagen samt för handlare i innerstaden. I dagsläget förutsätter en levande innerstad att det går att parkera bilen både som besökare och boende i centrum.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Huvudlöst att använda skattebetalarnas pengar till att gå in på bostadsmarknaden och konkurrera med vanliga göteborgare om att få äga sitt boende och samtidigt driva upp redan höga bostadspriser.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Efter svåra år för restaurangnäringen är vi angelägna om att pröva olika förslag för att hjälpa branschen på fötter. Därför vill vi ta bort onödiga begränsningar så långt som möjligt. Men samtidigt är det viktigt att utvärdera noga och inte äventyra folkhälsan.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi anser inte att barn i förskola och i lågstadiet ska få bära ansiktstäckande slöja. Vi menar att det påverkar så små barns möjligheter att få vara barn och leka fritt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För att Göteborg ska vara en företagsvänlig stad behöver vi motverka osund konkurrens. Därför är grundprincipen att staden inte ska bedriva verksamhet i bolagsform som näringslivet klarar lika bra eller bättre.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har mycket stora svårigheter att rekrytera tillräckligt med kompetent personal till omsorgen. Det skulle vara omöjligt att klara välfärdsuppdraget i dagsläget om alla anställda gick ner i arbetstid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Folkomröstningar är bra i vissa frågor. Men eftersom de fångar en så begränsad frågeställning utan hänsyn till ett helhetsperspektiv blir de lätt trubbiga och missvisande. Viktigare att hålla ständig medborgardialog vid liv och korta avståndet mellan politiker och göteborgare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig De som anställs för att möta och kommunicera med människor med omsorgsbehov måste kunna förstå och göra sig förstådda för att omsorgen ska bli bra och upplevas som trygg. Men bemötande och kommunikationsförmåga kräver mer än att klara ett språktest.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Friskolorna har en lika viktig roll som de kommunala skolorna att ta ansvar för integration och sammanhållning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om vi ska klara elbilsomställningen så måste laddinfrastrukturen byggas ut avsevärt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: När vi pratar om friskolor är det alldeles för stort fokus på stora skolkoncerner. Vi vill gärna se många fler skolor som drivs av idéburna organisationer som kan bidra till en verklig mångfald och erbjuda mervärden för fler.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Göteborgarna betalar väldigt mycket för kulturen jämfört med många andra kommuner. Kultur är otroligt viktigt, men den mesta kulturen föds inte av kommunala initiativ och medel utan skapas underifrån. Det är viktigt hur vi använder skattebetalarnas pengar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Ambitionen är naturligtvis att göteborgarna ska få behålla så mycket som möjligt av sina egna inkomster. Vi lägger många tusenlappar mer i skatt än man gör i Stockholm. Det är dock viktigt att vi säkrar vårt välfärdsuppdrag och klarar omsorgen och skolan innan vi sänker skatten.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Göteborgs val:

 • Anställa fler socialarbetare till skolor och förskolor
 • Skapa fler jobb i utsatta områden
 • Skapa kommunala specialenheter mot rekrytering till kriminella nätverk

Så svarar KD: Extra viktig Det behövs krafttag på många områden för att komma tillrätta med otryggheten. Tre åtgärder räcker inte. Viktigast och mest akut är att trycka tillbaka de släktbaserade kriminella nätverk som tagit över vissa områden i staden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Göteborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunala skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Minska barngrupperna i förskolan

Så svarar KD: Extra viktig Skolan, förskolan och äldreomsorgen är det viktigaste i det kommunala kärnuppdraget.