Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Gnosjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det parti som värnar familjen och allas lika rättigheter både lokalt och nationellt. Vi vill utveckla Gnosjö till en mer levande och trygg kommun

Våra viktigaste lokala förslag

Familjecentral

Vi vill bygga ett ny modern familjecentral där alla familjer oavsett hur familjen ser ut ska känna sig välkomna

Boende för våra äldre

Vi vill bygga ett nytt Särskilt boende med inriktning demens boende i Hillerstorp samt utveckla flera trygghetsboenden i Gnosjö och Hillerstorp

Industrimark och bostads område

Vi önskar ta fram nya attraktiva villaområde i både Gnosjö och Hillerstorp samt möjliggöra byggnation på landsbygden. Vi vill ta fram fler område för att industrin ska kunna växa och utvecklas än mer.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i dagsläget

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt styre där Kristdemokraterna är det ledande partiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är öppna för att samtala med alla. Men ser gärna ett borgerligt styre

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Gnosjö

Kommunens tjänsteresor ska ske med med tåg i stället för bil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Där det är möjligt ska det ske, annars ska det ske så miljövänligt som möjligt

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi önskar istället utveckla fältverksamhet och nattvandring där det civila samhället och föreningar ska kunna delta

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi ser att näringslivet ofta är effektiva att driva verksamheter

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Tror att våra verksamheter kan utveckla kosten på ett bra sätt utan att vi ska styra detta

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Anser att den enskilde medarbetaren avgör sin arbetstid tillsammans med verksamhetsledning

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En god dialog mellan medborgare och de politiska partier så att förslag och önskemål kan debatteras demokratiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Våra äldre behöver kunna höra och förstå vad vår personal säger. Samtidigt har vi flera med andra språk på våra boende som behöver tala sitt hemspråk. Så det är viktigt med personal från olika länder i vården

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det behöver finnas ett brett utbud av lägenheter med olika priser. Men marknad och kommunala bolag ska klara sköta detta utan att politiken styr.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ofta är en privat aktör bra och effektiv. Men kvaliteten måste säkras för våra äldre

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: För en god utveckling av laddinfrastruktur måste olika aktörer tillsammans med kommun och region utveckla detta

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi har idag en stor grupp invandrare som vi behöver hjälpa till ett bra liv i vår kommun. Så en återhållsamhet behövs nu.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Finns inte idag några privata aktörer. Skolan sköts bra av kommunen idag

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi lägger idag en stor finansiering på olika kulturer. Men en samlande byggnad för olika kulturer behövs i framtiden i Gnosjö

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig Vi önskar inte höja skatten, utan effektivera vårt utnyttjande av de skatteintäkter vi har

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Gnosjös val:

 • Planlägg nya attraktiva bostadsområden

Så svarar KD: Extra viktig För att göra kommunen attraktiv och få fler att bosätta sig i kommunen