Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Gagnef

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är redo att prioritera barn och unga. Vi vill skapa förutsättningar för trygga familjer, för vi tror att trygga familjer bygger en tryggare kommun. Därför vill vi bygga fler lekplatser, öppna den nedlagda fritidsgården och stärka föreningslivet. Dessutom behövs satsningar på elevhälsan. Mår våra barn och ungdomar bra så mår även föräldrar och mor och farföräldrar bra.

Våra viktigaste lokala förslag

Det ska finnas mer än en fritidsgård i Gagnefs kommun

Den här mandatperiodens stora fråga har handlat om fritidsgårdarnas nedläggning. 2021 lades hälften av fritidsgårdarna ner. Nu finns det bara en enda fritidsgård kvar. Kristdemokraterna var ledande i motståndet mot nedläggningen och kommer fortsätta arbeta för att det ska finnas flera gårdar i en utspridd kommun som Gagnef.

Höjda föreningsbidrag

Gagnefs levande föreningsliv bidrar till en attraktiv kommun och är viktigt för samhällsgemenskapen. Kultur-, fritids-, och idrottsföreningar engagerar många unga och bidrar positivt till folkhälsan. Men många föreningar har det tufft ekonomiskt. Därför vill vi att kommunen ger större ekonomiskt bidrag till föreningarna, för att uppmuntra de ideella krafterna och säkra föreningarnas överlevnad.

Bygg fler lekplatser i kommunen

Gagnef är Sveriges barntätaste kommun. Men utbudet av lekplatser är mycket begränsat. Vi vill att kommunen satsar pengar på att rusta upp och bygga nya lekplatser i alla kommundelar.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är konstruktiva, pragmatiska och beredda att samarbeta med alla partier för att bygga ett bättre Gagnef. Vi sätter resultat före politisk partiprestige.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Gagnef

Fler fritidsgårdar ska öppna i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Sen C, S och M stängde en fritidsgård har ungdomarna fått det svårare att ta sig till verksamheten. KD var ledande i motståndet till nedläggningen. Vi tycker att fritidsgårdarna är viktiga och vill öppna den stängda fritidsgården.

Björbo särskilda boende ska vara kvar i nuvarande form

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Inkomstkraven för att få bostad av allmännyttan ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Gagnefs skolor ska vara öppna, jämställda och demokratiska. Där ska tjejer och killar ges samma möjligheter. För samhällsgemenskapen och integrationen är det viktigt att stå upp för värderingarna att man ska kunna mötas och se varandra i ögonen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska servera bra skolmat som eleverna vill äta och ha höga mål gällande närodlad och klimatsmart mat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kristdemokraterna Gagnef har hoppat över denna fråga

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver vara fler som arbetar mer, inte mindre för att klara av värdig äldreomsorg och finansiera välfärd och pensioner.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska ha hög andel elbilar i fordonsflottan och verka för fler publika laddstolpar i kommunen. Det är dock inte givet att kommunen själva bör ansvara för stolparna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sverige som land brottas med enorma integrationsproblem. Sverige behöver minska flyktingmottagandet till nordiska nivåer för att ge alla som flytt till hit chansen att bli en del av samhällsgemenskapen. Gagnefs kommun klarar dock flyktingmottagandet bra med dagens tilldelning, det är främst i andra kommuner som som människor drabbas hårt av att inte komma in i samhällsgemenskapen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kristdemokraterna har arbetat hårt för ökade bidrag till kommunens föreningsliv. Det innefattar både idrotts- och kulturföreningar. Men när en ny skola byggs vill vi prioritera lekredskap på skolgården istället för dyra tavlor på väggarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi anser att kommunalskatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt. Det viktigaste är en hög kvalitet i verksamheterna, men det är eftersträvansvärt att medborgarna får behålla mer av sina egna pengar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Gagnefs val:

 • Bygga och rusta upp lekplatser
 • Stärka elevhälsan på skolorna
 • Öka bidragen till föreningar