Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Välfärden och de goda värderingarna utmanas på ett sätt som inte skett förut. Då behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar

Våra viktigaste lokala förslag

Ungdomsgårdar i Forshaga och Deje

KD vill ha ungdomsgårdar i Forshaga och Deje.

Skolor ska införa kunskapskontroller och alla elever testas för skrivsvårigheter

Alltför många barn klarar inte grundskolan. Det är ett stort svek att så många barn lämnas efter. Vi menar att vägen framåt inte är sänkta kunskapskrav eller att sänka kraven för att fler ska kunna komma in på gymnasiet. Istället vill vi införa tidiga kunskapskontroller och stödinsatser.

Äldreboendegaranti som ger alla över 85 år rätt till anpassat boende

Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor grupp äldre som känner att de behöver en annan boendeform men som nekas en plats. Biståndsbedömningarna har blivit hårdare. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har rätt att få en plats på ett anpassat boende när och om de så vill.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är väljarna som avgör vilka förutsättningar som finns efter valdagen. Vi i KD är redo att prata med alla partier för att komma överens om ett stabilt och ansvarstagande styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är redo att prata med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen växer glädjande nog. Så det behövs fler förskolor. men alla behöver inte vara kommunala

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: det ska varta ordning och reda i skolan

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi vill införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett anpassat boende när och om de så vill

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Rättvis konkurrens är inte något problem. Men kommunen ska alltid ha fokus på sitt kärnuppdrag och inte ge sig in i fler affärsmässiga uppdrag. Forshaga Kommun har för lite privata utförare idag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det leder direkt till fler olika personal hos brukarna. 6-timmarsdag kan vara ett bra förslag. Det viktiga är en hållbar arbetssituation

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Ska användas om det behövs

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: All personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att det byggs en blandad bebyggelse i hela kommun. Här ingår även billigare hyreslägenheter. Men det är inte rimligt att skattebetalarna står för kostnaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet och vi anser att vården och omsorgen behöver många olika utförare - för kvalitetsutveckling och valfrihet - och vi välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Lika lite som bensinstationer är kommunalt uppdrag, lika lite är publika laddstolpar kommunalt uppdrag. Detta ska det privata näringslivet tillhandahålla.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD:

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi vill verka för mer kulturverksamhet i skolan

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: det viktiga är att få ballans i ekonomin. Men ges möjlighet att sänka skatten ska det göras

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Forshagas val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Lägga mer resurser på orterna utanför centralorten
 • Öppna ungdomsgårdar i Forshaga och Deje