Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Essunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Om man röstar på KD vet man att man får en människovänlig politik som ser de som är i behov, men också har tillit till att de som klarar sig själva gör det utan påtryckningar från politiken.

Våra viktigaste lokala förslag

Ungdomen i fokus

Genom att utöka samarbetet med föreningar så vill vi skapa mer arenor för ungdomar att vistas i.

Äldres röst ska bli hörda

Det är av stor vikt att våra äldre är med i utformningen av äldreomsorgen därför vill vi se ett samarbete med våra äldre i hur framtidens äldreomsorg ska se ut i Essunga.

Behöriga lärare

Vi vill jobba för att skolorna i Essunga ska bli än mer attraktiva för behöriga lärare att söka sig till. Vi har ett mål om att Essunga kommun ska växa och då behöver vi satsa på en än mer attraktiv skola.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna en klassisk allians, men vi är öppna för samtal med alla som respekterar våra värderingar om det okränkbara människovärdet, solidaritet och förvaltarskap.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Innan valet är avgjort behöver vi inte spekulera i denna fråga.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Essunga

En ny skola ska byggas i Jonslund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Skolorna i Essunga är eftersatta. Vi ser positivt att skolorna i ytterområdena satsas på då vi har en vision om att Essunga ska växa och bli en attraktiv kommun att bo i.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är många barn som får sitt huvudmål mat i skolan vilket behöver vägas in så att det är en näringsrik måltid. Att ta till vara hållbarhetsaspekter, vilket är syftet med köttfria dagar, kan göras på många olika sätt, tex genom att handla närodlat och se till att minska matsvinnet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska underlätta att privata aktörer etablerar sig i kommunen. Det är inte kommunens sak att konkurrera ut dessa företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi behöver göra yrket mer attraktivt genom att som arbetsgivare vara mer flexibla genom mer anpassade scheman, utvecklingsmöjligheter och få möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen ska hålla de folkomröstningar som folket vill ha och initierar i enlighet med lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692). Vi politiker beslutar inte om flera omröstningar, vi hanterar de omröstningar folket vill ha.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Äldre har en rätt att dom ska bli förstådda i så hög grad som möjligt. Det är av stor vikt att personalen ska förstå vad den äldre uttrycker så att deras behov blir tillgodosedda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen måste inte finansiera lägenhetsbyggen som sedan konkurrerar på marknaden. Däremot ska kommunen uppmärksamma de familjer som inte har möjlighet att själva bekosta sitt boende så att barn inte bor i fattigdom. Tex familjer med försörjningsstöd så att de kommer ut i egen försörjning.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi ser att både idéburna-, privata- och kommunala organisationen engagerar sig och driver äldreomsorgen framåt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det ska finnas fler laddstolpar men det är inte bara kommunens som skall stå för detta. Fastighetsägare har också ett ansvar i att skapa förutsättningar för hyresgästerna att kunna ladda sina bilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att vara flykting är ett temporärt och ofta akut tillstånd. Kommunen ska ta emot de flyktingar som anvisas kommunen enligt avtal med Migrationsverket. Det är viktigt att asylsökandes ärenden behandlas skyndsamt så att de vet om de får stanna i Sverige eller inte.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: . Finns det företag som vill driva skola i kommunen så blir denna fråga aktuell.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Kultur är en viktig del i en kommun. Kultur kan se ut på olika sätt och Essunga har en utpräglad tanke kring kultur som är viktig att underhålla och fortsätta med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi ser gärna att invånarna i Essunga får möjlighet att styra mer över sina pengar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Kristdemokraterna Essungas val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Renovera kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag