Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna Eslöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är redo att ta tag i de svåra frågorna och göra det som krävs för att vända utvecklingen som styret verkar blunda för.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghetsvärdar

Allt fler känner sig otrygga i Eslöv. Rån, knivmisshandel och brandattacker verkar vara på väg att bli vardag även här. Därför vill vi införa trygghetsvärdar som rör sig på olika platser i kommunen främst kvällar och nätter i Eslövs kommun. Deras arbetssätt gör att där finns värdar tillgängliga på platser där det finns oro och behövs en större närvaro.

Nej till höghastighetståg

Sveriges järnvägar behöver upprustas, få ökad kapacitet och byggas ut till fler orter. Men en spikrak barriär som skär av byar, vägar, vyer och smultronställen, vill vi inte ha i vår kommun! Fler spår, och nya dragningar för pendeltåg och godstrafik, som följer landskapet bättre, är vad vi behöver!

Prioritera hela kommunen

Utvidga och utveckla landsbygdsmiljonen. Öka byarnas rätt, möjlighet och förmåga att utvecklas på sina olika sätt. Bygg ut och förbättra stråk för rekreation, motion, cykelpendling, m m, separat från vägtrafiken, mellan byar, till kollektivtrafiknoder och till naturområden. Prioritera upp framkomligheten för biltrafik, så att det blir lättare att ta sig in i, ut ur, genom och runt Eslöv med bil.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömmen är att styra med de klassiska borgerliga partierna. Men det kräver 1) att M släpper sitt samarbete med S, och 2) att alla är redo att samarbeta med de stödpartier som behövs till ett sånt styre. Vi är själva inte stängda för några samarbeten, varken åt ena eller andra hållet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna Eslöv

Kommunens kameraövervakning ska utökas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kameraövervakning riskerar att tränga bort brottsligheten till oövervakade områden, men de gör också att man kan känna sig säker där kamerorna finns!

Fler skyddade naturområden ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Naturen är en viktig del av Eslövs kommun, som vi bör bevara, värna och styrka. Det finns många naturområden i kommunen med potential att utveckla för rekreation och friluftsliv. Men det måste ske i balans med övriga behov. Bostäder, verksamheter, kommunikationer, har också värden som måste få plats.

Kommunen ska fortsätta säga nej till höghastighetstågen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Se våra förslag.

Nybyggen ska i första hand ske på redan asfalterad eller stenlagd mark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det är viktigt att vi sparar på jordbruksmark och naturmark i kommunen, men hårdgjorda ytor kommer inte räcka för att ge plats åt kommunens utveckling. Vi ska inte bygga för högt och för tätt. Människor måste ha plats att leva, trivas, växa och bygga en framtid.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Äldreomsorgen är underfinansierad och personalens arbetsbelastning är för hög. Men vi tror inte att 6-timmars arbetsdag nödvändigtvis är rätt väg att gå.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns frågor som bör förankras bättre - i hela kommunen eller lokalt. Men folkomröstningar har också nackdelar, och ska inte överanvändas. Bättre dialog mellan politiker, förvaltningar och kommuninvånarna är viktigare!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det handlar om respekt för våra äldre och deras trygghet. För vissa är äldreomsorg eller hemtjänst den enda dagliga kontakten med andra människor, och om man då inte kan kommunicera blir även denna kontakt stängd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det behövs fler bostäder, även för dem som inte har råd att betala mer, och för studenter som bor tillfälligt i regionen. Men överlag är det viktigare med bostäder där man växa och utvecklas genom livets skeden. Vi behöver inte fler miljonprogramområden, utan områden med blandade bostäder och mer villor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Översyn och kontroll är dock viktigt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommunen bör se över alternativen för att uppmuntra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att tillse laddmöjligheter för elbilsägare som saknar egen tomt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Eslöv ska ta emot sin andel.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det är viktigare att skolor håller en god kvalité och finns nära där barnen bor, än ägandeformen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Inte mer än idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Kristdemokraterna Eslöv har hoppat över denna fråga